1. Trang chủ
 2. Khoản thu (Mới)
 3. Câu hỏi thường gặp
 4. Hướng dẫn lập hóa đơn khi chuyển giao giữa năm 2021 sang năm 2022 theo Nghị định123/2020/NĐ-CP trên EMIS Khoản thu

Hướng dẫn lập hóa đơn khi chuyển giao giữa năm 2021 sang năm 2022 theo Nghị định123/2020/NĐ-CP trên EMIS Khoản thu

Hướng dẫn người dùng các bước cần thực hiện khi chuyển giao hóa đơn khi hết năm 2021 để chương trình tự động đáp ứng ký hiệu và số hóa hóa đơn theo quy định Nghị định123/2020/NĐ-CP.

Cụ thể: Số hóa đơn bắt đầu từ số 1 vào ngày 01/01 hoặc ngày bắt đầu sử dụng hóa đơn và kết thúc vào ngày 31/12 hàng nămkí hiệu hóa đơn thể hiện năm lập hóa đơn điện tử được xác định theo 2 chữ số cuối của năm dương lịch.

Các bước thực hiện như sau:

 1. Khi thực hiện cấp hóa đơn, phần mềm sẽ tự động nhảy ký hiệu theo ngày hóa đơn (ký hiệu hóa đơn có sự thay đổi ở kí tự số 3,4). Ví dụ:

  • Ngày hóa đơn thuộc năm 2021: Ký hiệu HĐ là 1C21TYY
  • Ngày hóa đơn thuộc năm 2022: Ký hiệu HĐ là 1C22TYY và số hóa đơn bắt đầu từ số 00000001
 2. Lưu ý quan trọng trước khi phát hành hóa đơn năm 2022
  Sang năm 2022, nếu anh/chị đã phát phát hành hóa đơn năm 2022, thì phần mềm sẽ không cho phép phát hành hóa đơn năm 2021 của cùng ký hiệu (Kể cả hủy hóa đơn đã phát hành đi)
  Ví dụ: Nếu anh/chị đã phát hành hóa đơn năm 22 có ký hiệu 1C22TYY, thì không thể phát hành các hóa đơn đã cấp có ký hiệu 1C21TYY
  Anh/chị cần chốt phát hành hết hóa đơn năm 2021 trước khi phát hành hóa đơn năm 2022.


Cập nhật 05/01/2022

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Kênh hỗ trợ