1. Trang chủ
 2. Các tính năng khác
 3. Tính năng mới
 4. Tính năng mới R138 Thiết bị – Ngày phát hành 29/07/2022

Tính năng mới R138 Thiết bị – Ngày phát hành 29/07/2022

1. Khi thêm nhiều thiết bị trên phiếu đăng ký mượn dài hạn, mượn kho phòng và ghi mượn nhanh, giáo viên/cán bộ thiết bị muốn ghi nhận luôn được số lượng thiết bị muốn mượn trên màn hình để thao tác được nhanh chóng và thuận tiện hơn

Trước đây: Trên phiếu đăng ký mượn thiết bị, có tiện ích thêm nhiều thiết bị cho phép giáo viên mượn nhiều thiết bị cùng lúc. Tuy nhiên giáo viên chưa thể nhập số lượng muốn mượn riêng cho từng thiết bị mà đang mặc định bằng 1.

Từ phiên bản R138:

2. Cán bộ thiết bị mong muốn tổng hợp tình hình mượn thiết bị theo từng giáo viên, từng bộ môn để đánh giá tình hình sử dụng thiết bị trong giảng dạy của giáo viên, tổ bộ môn làm cơ sở xét thi đua cuối năm cho các giáo viên trong trường

Trước đây: Cán bộ thiết bị chưa có đủ số liệu để làm báo cáo tình hình mượn trả thiết bị theo từng giáo viên, từng tổ bộ môn. Cán bộ thiết bị hiện đang phải xuất báo cáo theo từng giáo viên, thêm cột tổ bộ môn, sắp xếp lại và tổng hợp toàn trường rồi nộp cho Ban Giám hiệu.

Từ phiên bản R138:

 • Trên báo cáo TB-BC01: Báo cáo tình hình mượn thiết bị, bổ sung thông tin Tổ bộ môn, nhóm các giáo viên theo tổ bộ môn để thống kê số lượt mượn trả.
 • Xem hướng dẫn chi tiết tại đây.

3. Cán bộ thiết bị mong muốn có thể thống kê được những thiết bị do giáo viên bộ môn tự làm để vinh danh các giáo viên có nhiều sáng tạo trong việc tự làm thiết bị giảng dạy

Trước đây: 

 • Phần mềm cho phép khai báo thiết bị tự làm nhưng chưa cho khai báo giáo viên nào làm thiết bị đó.
 • Chưa có báo cáo thống kê danh sách giáo viên có thiết bị tự làm và số lượng thiết bị tự làm của mỗi giáo viên.

Từ phiên bản R138:

 • Cán bộ thiết bị có thể thống kê và xuất báo cáo những giáo viên bộ môn tự làm thiết bị để báo cáo lên Ban Giám hiệu và vinh danh.
 • Khi thêm mới thêm mới thiết bị trong Danh mục thiết bị giáo dục, cán bộ thiết bị tích chọn Thiết bị tự làm. Đồng thời có thể khai báo thời và giáo viên tự làm thiết bị để phục vụ công tác xuất báo cáo.
 • Bổ sung báo cáo TB-BC04: Thống kê thiết bị tự làm theo giáo viên giúp cán bộ thiết bị thống kê được những thiết bị do giáo viên bộ môn tự làm để vinh danh các giáo viên có nhiều sáng tạo trong việc tự làm thiết bị giảng dạy.
 • Xem hướng dẫn chi tiết tại đây.

4. Cán bộ thiết bị mong muốn quản lý được các thiết bị theo đúng đơn vị tính thực tế đang sử dụng để phản ánh đúng trên báo cáo cho cấp quản lý

Trước đây: Màn hình mặc định mang đi 1 danh mục đơn vị tính, không cho phép thêm sửa xóa. Bởi vậy Nhà trường gặp khó khăn trong quá trình kiểm đếm khi chọn đơn vị tính chưa đúng.

Từ phiên bản R139: Phần mềm bổ sung thêm các đơn vị tính còn thiếu vào cuối danh sách Đơn vị tính: Cây; Ống; Sợi; Mô hình.

Cập nhật 01/08/2022

Bài viết liên quan

Kênh hỗ trợ