1. Trang chủ
 2. Các tính năng khác
 3. Tính năng mới
 4. Tính năng mới R150 – Ngày phát hành 11/01/2023

Tính năng mới R150 – Ngày phát hành 11/01/2023

Contents
I. EMIS Khoản thu

1. Nhà trường mong muốn kiểm tra nhanh được tình trạng kết nối thanh toán không dùng tiền mặt và thông báo tới Phụ huynh

Từ phiên bản R150:

 • Tại Hệ thống\Thiết lập Hình thức thay toán, cải tiến giao diện và câu hướng dẫn trên phần mềm giúp nhà trường dễ dàng thao tác, kiểm tra nhanh được tình trạng kết nối thanh toán không dùng tiền mặt và thông báo tới phụ huynh.
 • Bổ sung icon tại các hình thức thanh toán để nhà trường dễ dàng nhận biết đang sử dụng hình thức thanh toán nào.
 • Thay đổi câu hướng dẫn nhà trường, điều hướng trực tiếp tới trang chưa thông tin liên hệ ngân hàng/trung gian thanh toán để ngân hàng dễ dàng làm việc.
 • Với đối tác thanh toán là ngân hàng Agribank, bổ sung tên hình thức thanh toán là Thu hộ (hiện tại chưa có tên).
 • Xem hướng dẫn chi tiết tại đây.

2. Kế toán mong muốn dễ dàng đối chiếu số tiền học sinh đã đóng trên các chứng từ sổ sách với Danh sách thu tiền để công tác quản lý thu nhanh chóng, chính xác hơn

Trước đây:

 • Kế toán in danh sách thu tiền học sinh theo từng lớp để đối chiếu, lưu trữ và phục vụ thanh tra. Trong danh sách thu tiền, cột tổng số tiền được chỉnh chữ đậm để tránh nhầm lẫn với cột khác khi thực hiện đối chiếu danh sách thu tiền với biên lai thu tiền và sao kê ngân hàng để tra soát số tiền thực thu của học sinh.
 • Trên phần mềm chưa cho phép chỉnh sửa loại chữ (chữ đậm, chữ nghiêng, chữ gạch chân) cho cột tổng số tiền.
 • Kế toán khó đối chiếu tra soát, dễ nhầm lẫn khi cột tổng số tiền không được làm nổi bật cho từng học sinh.

Từ phiên bản R150:

3. Kế toán mong muốn xem được các thông báo về nghiệp vụ cần thực hiện trên phần mềm mà không bị ảnh hưởng bởi khảo sát NPS để tránh thao tác nhầm và không bỏ sót các nghiệp vụ cần thực hiện

II. EMIS Thư viện

1. Cán bộ thư viện mong muốn phản ánh đúng tình trạng của sách khi xuất sách như: mối, mọt, vẫn còn sử dụng được…

Trước đây:

 • Khi thay sách, cán bộ thư viện sẽ phải xuất sách cũ đồng thời nhập sách mới. Khi xuất thì CBTV ghi nhận trên phiếu xuất sách là do chương trình cũ không phù hợp.
 • Ngoài ra trường còn có nghiệp vụ trao đổi, biếu tặng các thư viện khác hoặc tặng cho học sinh, giáo viên. Khi xuất các sách này thì tình trạng sách Còn sử dụng được và lý do là trao đổi biếu tặng.
 • Sau kiểm kê, nếu CBTV phát hiện sách in hỏng, lỗi, mối mọt thì CBTV ghi nhận đúng tình trạng này trên phiếu kiểm kê.
 • Hiện tại trên phần mềm có 3 tình trạng của sách khi xuất: Mất, Rách nát, Lạc hậu. Chưa phản ánh đúng tình trạng thực tế của sách khi xuất.

Từ phiên bản R150:

 • CBTV có thể phản ánh đúng tình trạng của sách khi xuất sách như: mối, mọt, vẫn còn sử dụng được…
 • Tại mục Sách\Xuất sách, khi Lập phiếu xuất:
  • Bổ sung giá trị: Mối mọt, Chương trình cũ, Sử dụng được.
  • Với những sách được nhập tình trạng khác với: Mất, Rách nát, Lạc hậu thì tính chung là Lý do khác trên Sổ đăng ký tổng quát\Cột lý do xuất kho\Lý do khác.
 • Xem hướng dẫn chi tiết tại đây.

2. Cán bộ thư viện mong muốn thống kê nhan đề sách được mượn nhiều nhất để báo cáo cho phụ trách của trường cũng như báo cáo cuối năm để đề xuất mua bổ sung

Trước đây:

 • Tại thư viện trường, cán bộ phụ trách thư viện (thuộc Ban giám hiệu) thường xuyên xuống kiểm tra tình hình mượn sách của học sinh, giáo viên. Khi được kiểm tra, cán bộ phụ trách thường yêu cầu CBTV báo cáo các nhan đề sách được mượn nhiều nhất.
 • Cuối năm CBTV cũng cần so sánh đối chiếu các nhan đề sách được mượn nhiều trong năm đề đề xuất mua bổ sung phù hợp với nhu cầu mượn của học sinh.
 • Trên phần mềm Thư viện phiên bản V1 đã đáp ứng danh sách các nhan đề sách được mượn nhiều nhất nhưng trên bản V2 hiện chưa có.
 • CBTV mất nhiều thời gian để kiểm tra lại sổ sách và kiểm đếm bằng tay số lượt mượn của từng sách sau đó so sánh với nhau để tìm ra nhan đề sách được mượn nhiều nhất.

Từ phiên bản R150:

 • CBTV có thể thống kê nhan đề sách được mượn nhiều nhất để báo cáo cho phụ trách của trường cũng như báo cáo cuối năm để đề xuất mua bổ sung.
 • Bổ sung báo cáo TV-BC05: Thống kê nhan đề sách theo lượt mượn/đọc sách.
 • Xem hướng dẫn chi tiết tại đây.

3. Khi nhập khẩu sách ban đầu vào phần mềm, Cán bộ thư viện mong muốn nhanh chóng khai báo đầy đủ các thông tin của biên mục sách đang có

Trước đây:

 • Khi bắt đầu sử dụng phần mềm, cán bộ thư viện (CBTV) phải khai báo sách đang có vào phần mềm để quản lý. Khi khai báo sách biên mục sách, CBTV nhập đầy đủ thông tin sách đang có vào phần mềm để quản lý, lưu trữ, theo dõi.
 • Khi mới sử dụng, để tiết kiệm thời gian cập nhật thông tin biên mục, CBTV cập nhật đầy đủ thông tin biên mục luôn. Tuy nhiên, hiện tại mẫu nhập khẩu sách ban đầu đang thiếu các thông tin: Ký hiệu tên sách, Ký hiệu tên tác giả, Đồng tác giả, Lần xuất bản, Số trang, Khổ sách, Tùng thư. CBTV mất thời gian cập nhật.

Từ phiên bản R150:

 • Khi nhập khẩu sách ban đầu vào phần mềm, CBTV có thể nhanh chóng khai báo đầy đủ các thông tin của biên mục sách đang có.
 • Tại mục Sách\Danh sách sách: Khi Nhập khẩu sách chia làm 2 hình thức nhập khẩu:
  • Nhập khẩu rút gọn
  • Nhập khẩu đầy đủ
   (Xem hướng dẫn chi tiết tại đây)
 • Tại mục Tổng quan\Bắt đầu sử dụng: Khi thực hiện Khai báo sách ban đầu, chia làm 3 hình thức nhập khẩu:
  • Nhập khẩu thêm mới rút gọn
  • Nhập khẩu thêm mới đầy đủ
  • Nhập khẩu cập nhật
   (Xem hướng dẫn chi tiết tại đây.)

4. Cán bộ thư viện mong muốn in nhãn bát giác theo thứ tự sách đang được phân loại ở ngoài để nhanh chóng dán vào quyển sách tương ứng

Trước đây:

 • Tại đơn vị, sau khi khai báo sách vào phần mềm, in nhãn sách để dán vào sách phục vụ cho công tác sắp xếp sách vào giá và tìm kiếm sách nhanh hơn.
 • Phần mềm cho phép thiết lập mẫu nhãn bát giác có thông tin Ký hiệu phân loại, số đăng ký cá biệt.
 • Tuy nhiên khi in nhiều quyển sách cùng lúc, có trường hợp trùng số ĐKCB -> Sắp xếp lộn xộn -> Mất thời gian tìm sách và nhãn tương ứng để dán.

Từ phiên bản R150:

 • Cán bộ thư viện (CBTV) có thể in nhãn bát giác theo thứ tự sách đang được phân loại ở ngoài để nhanh chóng dán vào quyển sách tương ứng.
 • Phần mềm thay đổi cách thức sắp xếp khi in phích/nhãn theo quy tắc: Sắp xếp thứ tự nhãn sách theo Loại sách -> Ký hiệu phân loại -> Số ĐKCB.

5. Khi ghi nhận bạn đọc tại chỗ là giáo viên theo buổi, Cán bộ thư viện mong muốn nhanh chóng in sổ Nhật ký thư viện có thống kê số lượt bạn đọc tại chỗ là giáo viên để làm báo cáo, hồ sơ thư viện

Trước đây:

 • Cuối tháng, cán bộ thư viện (CBTV) in sổ nhật ký thư viện để thống kê số lượng bạn đọc đến thư viện đọc tại chỗ, đóng thành quyển sổ theo năm học nhằm đánh giá được tình hình hoạt động thư viện, từ đó có các kế hoạch phát triển thư viện phù hợp. Đồng thời dùng sổ này làm bộ hồ sơ để ĐVCQ về kiểm tra.
 • Đối với bạn đọc là Giáo viên sẽ ghi nhận lên buổi đến. Tuy nhiên phần mềm in sổ nhật ký thư viện chỉ tổng hợp lượt Giáo viên đến đọc khi ghi nhận theo mode Ghi nhanh lượt đọc theo quyển sách.
 • Không lên sổ Nhật ký thư viện -> Số liệu lên Nhật ký thư viện chưa chính xác.

Từ phiên bản R150:

 • Khi ghi nhận bạn đọc tại chỗ là giáo viên theo buổi, CBTV có thể nhanh chóng in sổ Nhật ký thư viện có thống kê số lượt bạn đọc tại chỗ là giáo viên để làm báo cáo, hồ sơ thư viện.
 • Tại báo cáo TV-S04: Sổ nhật ký thư viện, cập nhật cách lấy số liệu báo cáo, bổ sung cách thống kê giáo viên từ thông tin nhập trong nghiệp vụ Mượn trả\Bạn đọc tại chỗ\Giáo viên: Hình thức ghi nhanh lượt đọc theo buổi tính mỗi buổi là một lượt đọc.

6. Cán bộ thư viện mong muốn nhanh chóng in sổ đăng ký báo, tạp chí làm hồ sơ lưu trữ, quản lý để đơn vị chủ quản về kiểm tra (tiếp)

Trước đây:

 • Hàng tuần/tháng, khi nhận báo/tạp chí về, cán bộ thư viện (CBTV) ghi nhận vào phần mềm tại Báo, tạp chí\Đăng ký báo, tạp chí. Cuối kỳ/năm học, CBTV in sổ đăng ký này ra để làm hồ sơ PGD về kiểm tra.
 • Phần mềm cho phép ghi đăng ký báo/tạp chí theo ngày nhưng chưa cho phép xuất khẩu danh sách/in sổ đăng ký báo, tạp chí. CBTV tự tổng hợp ở ngoài rất mất thời gian.

Từ phiên bản R150:

 • CBTV có thể nhanh chóng in sổ đăng ký báo, tạp chí để làm hồ sơ lưu trữ và quản lý.
 • Tại Báo, tạp chí\Đăng ký báo, tạp chí: Bổ sung form tham số In theo Ngày hoặc Tháng.
 • Xem hướng dẫn chi tiết tại đây.
Cập nhật 12/01/2023

Bài viết liên quan

Kênh hỗ trợ