Thiết lập hình thức thanh toán

Mục đích

Giúp các trường khi có liên kết sử dụng với các đối tác/trung gian thanh toán trực tuyến như: JETPAY, BIDV, Vietcombank, MB bank, VNPAY, Viettel, Viettinbank, Agribank, Ngân lượng, Liên Việt Postbank,… có thể nhanh chóng, dễ dàng thiết lập thông tin phương thức thanh toán ngay trên phần mềm EMIS Khoản thu

Điều kiện sử dụng

 1. Để thực hiện thu tiền học không dùng tiền mặt, nhà trường cần có tài khoản ngân hàng và  kết hợp đồng thanh toán không dùng tiền mặt với ngân hàng/trung gian thanh toán.
  Hiện tại MISA đã thực hiện liên kết với các ngân hàng sau: BIDV, Vietcombank, MB bank, VNPAY, Viettel, Viettinbank,..
 2. Ngân hàng/ trung gian thanh toán sẽ gửi yêu cầu thiết lập thanh toán không dùng tiền mặt cho Nhà trường để MISA phê duyệt và thiết lập.

Các bước thực hiện

Bước 1: Nhà trường thực hiện ký kết hợp đồng với ngân hàng cần thực hiện thanh toán tiền học trực tuyến.

Bước 2: Sau khi nhà trường ký kết hợp đồng với các ngân hàng thì trường cung cấp các thông tin kết nối (Merchant) để thông kết nối với EMIS Khoản thu, MISA sẽ tự động khai báo cho anh/chị.

Bước 3: Thiết lập hình thức thanh toán:

 • Vào Hệ thống\Thiết lập\Hình thức thanh toán.
 • Chọn Ngân hàng/Trung gian thanh toán Nhà trường ký kết trong danh sách để thực hiện thiết lập thông tin:

1. Thông tin đơn vị thanh toán

 • Tại mục Thông tin đơn vị thanh toán, nhập Mã đơn vị thanh toán.
 • Đây là mã định danh Tổ chức cung ứng dịch vụ (Bao gồm tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán, tổ chức cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán, doanh nghiệp tham gia thí điểm cung ứng dịch vụ Mobile Money). Ví dụ: JETPAY, BIDV, Vietcombank, ViettelMoney,…
 • Nhà trường vui lòng liên hệ Ngân hàng/Trung gian thanh toán mình ký kết để nhận mã này. (Ví dụ Mã đơn vị thanh toán của BIDV là 0100150619)

2. Thông tin tài khoản thụ hưởng

 • Để hỗ trợ việc tự động hạch toán qua phần mềm Mimosa và lưu trữ dữ liệu Thanh toán không dùng tiền mặt theo Quyết định số 4597/QĐ-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo, đơn vị khai báo thông tin tài khoản thụ hưởng.
 • Đây là bộ thông tin tài khoản đích nhà trường mở tại ngân hàng/trung gian thanh toán đang hợp tác để nhận tiền phát sinh từ giao dịch thanh toán không dùng tiền mặt. Ví dụ:
  • Nếu nhà trường liên kết với các ngân hàng (Ví dụ Vietcombank) thì thông tin tài khoản thụ hưởng là tài khoản nhà trường mở tại Vietcombank.
  • Nếu nhà trường liên kết với các trung gian thanh toán thì thông tin tài khoản thụ hưởng là tài khoản đích nhận tiền của trung gian thanh toán (Ví dụ: Thông tin đơn vị thanh toán có Mã đơn vị thanh toán của JETPAY nhưng thông tin tài khoản thụ hưởng của tài khoản Sacombank)
 • Bao gồm các thông tin:

  • Tên Ngân hàng thụ hưởng Mã ngân hàng thụ hưởng (Định danh ngân hàng thụ hưởng, lấy theo mã định danh được cơ quan có thẩm quyền cấp (thực hiện theo Quyết định số 20/2020/QĐ-TTg ngày 22/7/2020 của Thủ tướng Chính phủ).
   Nhà trường liên hệ Ngân hàng/Trung gian thanh toán ký kết dịch vụ thanh toán không dùng tiền mặt để nhận thông tin này.
  • Tài khoản thụ hưởng: Số tài khoản của tài khoản thụ hưởng.
  • Tên tài khoản thụ hưởng.

3. Thông tin liên kết

 • Tại mục Thông tin liên kết, Nhà trường có thể theo dõi các hình thức thanh toán Ngân hàng/Đối tác đang cung cấp và trạng thái Nhà trường Sử dụng/CHưa sử dụng tương ứng.
  Trường hợp muốn sử dụng/ngừng sử dụng hình thức nào, anh/chị vui lòng liên hệ với bộ phận hỗ trợ khách hàng của Ngân hàng để được thiết lập.
 • Nhà trường có thể thông báo qua ứng dụng SISAP Phụ huynh để phụ huynh nắm bắt những hình thức thanh toán có thể lựa chọn để đóng tiền học online cho con:
  • Chọn Gửi thông báo cho phụ huynh dùng SISAP.
  • Phần mềm có gợi ý nội dung thông báo cho nhà trường theo từng trạng thái sử dụng. Anh/chị chọn trạng thái tương ứng và có thể chỉnh sửa nội dung nếu muốn.
Cập nhật 16/02/2023

Bài viết liên quan

Kênh hỗ trợ