Hình thức thanh toán

Mục đích

Giúp các trường khi có liên kết sử dụng với các cổng thanh toán trực tuyến như BIDV, Vietcombank, MB bank, VNPAY, Viettel, Viettinbank, Agribank, Ngân lượng, Liên Việt Postbank có thể nhanh chóng, dễ dàng cài đặt thông tin phương thức thanh toán ngay trên phần mềm MISA EMIS.

Điều kiện sử dụng

 1. Để thực hiện thu tiền học không dùng tiền mặt, nhà trường cần có tài khoản ngân hàng và  kết hợp đồng thanh toán không dùng tiền mặt với ngân hàng/ trung gian thanh toán.
  Hiện tại MISA đã thực hiện liên kết với các ngân hàng sau: BIDV, Vietcombank, MB bank, VNPAY, Viettel, Viettinbank
 2. Ngân hàng/ trung gian thanh toán sẽ cung cấp các thông tin kết nối (Merchant) để thông kết nối với EMIS Khoản thu, MISA sẽ khai báo vào Thiết lập/ Hình thức.

Các bước thực hiện

Bước 1: Nhà trường thực hiện ký kết hợp đồng với ngân hàng cần thực hiện thanh toán tiền học trực tuyến

Bước 2: Sau khi nhà trường ký kết hợp đồng với các ngân hàng thì trường cung cấp các thông tin kết nối (Merchant) để thông kết nối với EMIS Khoản thu, MISA sẽ tự động khai báo cho anh/chị

Vào Khoản thu\Thiết lập\Hình thức thanh toán

Thiết lập các cổng thanh toán

Chuyển khoản

Chuyển khoản

 1. Anh/chị cần thiết lập đầy đủ và đúng thông tin: Ngân hàng, Số tài khoản, chủ tài khoản
 2. Nhấn Lưu
Nếu ký kết với JETPAY

Nhà trường chủ động thiết lập các thông tin thanh toán qua JetPay.

 1. Thanh toán qua hình thức Thu hộ

Kế toán nhập Mã đơn vị được Jetpay cung cấp, nhấn Lưu để lưu thiết lập.

 1. Thanh toán qua Cổng thanh toán

Kế toán nhập Mã đơn vị Khóa bảo mật được Jetpay cung cấp, nhấn Lưu để lưu thiết lập.

 1. Thanh toán bằng QRCode

Kế toán nhập Mã đơn vị, Tên đơn vị, Khóa bảo mật Mã điểm thu được Jetpay cung cấp, nhấn Lưu để lưu thiết lập.

Nếu ký kết với ngân hàng BIDV

Nếu ký kết với ngân hàng BIDV

 • Sau khi nhận thông tin thanh toán từ ngân hàng BIDV hoặc từ nhà trường, MISA tự động thiết lập Thông tin thanh toán , anh/chị không được phép sửa, xóa thông tin này.
 • Trường hợp nhà trường thiết lập tự động hạch toán qua phần mềm Mimosa thì anh/chị khai báo thêm thông tin Số tài khoản ngân hàng.
 1. Thanh toán qua hình thức Thu hộ
  MISA tự thiết lập thông tin Merchant Code
 2. Thanh toán qua hình thức QR CODE
Nếu ký kết với ngân hàng MB Bank

Nếu ký kết với ngân hàng MB BANK

 • Sau khi nhận thông tin thanh toán từ ngân hàng MB Bank hoặc từ nhà trường, MISA tự động thiết lập Thông tin thanh toán , anh/chị không được phép sửa, xóa thông tin này.
 • Trường hợp nhà trường thiết lập tự động hạch toán qua phần mềm Mimosa thì anh/chị khai báo thêm thông tin Số tài khoản ngân hàng.
 1. Thanh toán qua hình thức Thu hộ
 2. Thanh toán qua hình thức Ví MB
Nếu ký kết với ngân hàng Vietinbank

Nếu ký kết với ngân hàng Vietinbank

 • Sau khi nhận thông tin thanh toán từ ngân hàng BIDV hoặc từ nhà trường, MISA tự động thiết lập Thông tin thanh toán , anh/chị không được phép sửa, xóa thông tin này.
 • Trường hợp nhà trường thiết lập tự động hạch toán qua phần mềm Mimosa thì anh/chị khai báo thêm thông tin Số tài khoản ngân hàng để tự động ghi nhận vào Mimosa.
 1. Thanh toán qua hình thức QR CODE
Nếu ký kết với ngân hàng Vietcombank

Nếu ký kết với ngân hàng Vietcombank

 • Sau khi nhận thông tin thanh toán từ ngân hàng Vietcombank hoặc từ nhà trường, MISA tự động thiết lập Thông tin thanh toán , anh/chị không được phép sửa, xóa thông tin này.
 • Trường hợp nhà trường thiết lập tự động hạch toán qua phần mềm Mimosa thì anh/chị khai báo thêm thông tin Số tài khoản ngân hàng.
 1. Thanh toán qua hình thức Thu hộ
 2. Thanh toán qua hình thức App to app
 3. Thanh toán qua hình thức QR CODE
Nếu ký kết với ngân hàng VNPAY

Nếu ký kết với VNPAY

 • Sau khi nhận thông tin thanh toán từ VNPAY hoặc từ nhà trường, MISA tự động thiết lập Thông tin thanh toán , anh/chị không được phép sửa, xóa thông tin này
 • Trường hợp nhà trường thiết lập tự động hạch toán qua phần mềm Mimosa thì anh/chị khai báo thêm thông tin Số tài khoản ngân hàng.

Nếu ký kết với Viettel

Nếu ký kết với Viettel

 • Sau khi nhận thông tin thanh toán từ ngân hàng Viettel hoặc từ nhà trường, MISA tự động thiết lập Thông tin thanh toán , anh/chị không được phép sửa, xóa thông tin này.
 • Trường hợp nhà trường thiết lập tự động hạch toán qua phần mềm Mimosa thì anh/chị khai báo thêm thông tin Số tài khoản ngân hàng.

Nếu ký kết với ngân hàng Agribank

Nếu ký kết với ngân hàng Agribank

 • Sau khi nhận thông tin thanh toán từ Agribank hoặc từ nhà trường, MISA tự động thiết lập Thông tin thanh toán , anh/chị không được phép sửa, xóa thông tin này.
 • Trường hợp nhà trường thiết lập tự động hạch toán qua phần mềm Mimosa thì anh/chị khai báo thêm thông tin Số tài khoản ngân hàng.
Nếu ký kết với ngân hàng Bưu điện Lưu Việt

Nếu ký kết với ngân hàng Bưu điện Liên Việt

 • Sau khi nhận thông tin thanh toán từ Ngân hàng Bưu điện Liên Việt hoặc từ nhà trường, MISA tự động thiết lập Thông tin thanh toán , anh/chị không được phép sửa, xóa thông tin này.
 • Trường hợp nhà trường thiết lập tự động hạch toán qua phần mềm Mimosa thì anh/chị khai báo thêm thông tin Số tài khoản ngân hàng.
Nếu ký kết với Ngân lượng

Nếu ký kết với Ngân lượng

 • Sau khi nhận thông tin thanh toán từ cổng thanh toán ngân lượng hoặc từ nhà trường, MISA tự động thiết lập Thông tin thanh toán , anh/chị không được phép sửa, xóa thông tin này.
 • Trường hợp nhà trường thiết lập tự động hạch toán qua phần mềm Mimosa thì anh/chị khai báo thêm thông tin Số tài khoản ngân hàng.
Nếu ký kết với ngân hàng MSB

Nếu ký kết với ngân hàng MSB

 • Sau khi nhận thông tin thanh toán từ Ngân hàng MSB hoặc từ nhà trường, MISA tự động thiết lập Thông tin thanh toán , anh/chị không được phép sửa, xóa thông tin này.
 • Trường hợp nhà trường thiết lập tự động hạch toán qua phần mềm Mimosa thì anh/chị khai báo thêm thông tin Số tài khoản ngân hàng.

Lưu ý:

Sau khi MISA thiết lập cổng thanh toán trực tuyến thì trên ứng dụng SISAP Phụ huynh sẽ hiển thị các ngân hàng tương ứng được kích hoạt.

Ngừng sử dụng hình thức thanh toán chuyển khoản

 1. Nhà trường chủ động tắt hình thức thanh toán chuyển khoản ngay trên phần mềm EMIS KHOẢN THU
 2. Tích chọn Ngừng sử dụng
 3. Nhấn Lưu

Lưu ý: Sau khi Ngừng sử dụng hình thức thanh toán Chuyển khoản thì trên ứng dụng SISAP Phụ huynh sẽ không thanh toán được tiền học cho con qua hình thức thanh toán đó.

Cập nhật 31/08/2021

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Kênh hỗ trợ