Quản lý ghi nhận số lượng thực tế

Mục đích: Giúp Kế toán có thể khóa tính năng ghi nhận số lượng thực tế của giáo viên để không sửa được những thời điểm đã bị khóa.

Các bước thực hiện:

 1. Vào Hệ thống/Thiết lập/Quản lý ghi nhận số lượng thực tế
 2. Chọn phạm vi Toàn trường/Khối lớp và danh sách ngày chấm ăn Theo tuần hoặc Theo tháng.
 3. Nhấn vào ô tương ứng để khóa ghi nhận số lượng của ngày đó.
 4. Để khóa nhanh tất cả các tháng trong phạm vi đã chọn, nhấn Khóa tất cả.
 5. Để hủy khóa tất cả, chọn Bỏ khóa tất cả.
 6. Kế toán có thể đặt lịch tự động khóa ghi nhận bằng cách chọn Đặt lịch.

  • Chọn Đặt lịch khóa tự động Theo tháng hoặc Theo ngày.
  • Trường hợp chọn khóa lịch tự động Theo tháng: Chọn Phạm vi; Tháng và Ngày tự động khóa ghi nhận.
  • Trường hợp chọn khóa lịch tự động Theo ngày: Chọn Thời gian khóa và tùy chọn Lặp lại hàng ngày nếu muốn.
  • Nhấn Lưu. Giáo viên không thể ghi nhận số lượng thực tế sau thời điểm khóa.
Cập nhật 21/06/2023

Bài viết liên quan

Kênh hỗ trợ