Quản lý ghi nhận số lượng thực tế

  • Mục đích: Kế toán có thể khóa tính năng ghi nhận số lượng thực tế của giáo viên để không sửa được những thời điểm đã bị khóa.

Các bước thực hiện;

  • Vào Hệ thống/Thiết lập/Quản lý ghi nhận số lượng thực tế
  • Chọn phạm vi Toàn trường/Khối lớp. Nhấn vào ô tương ứng với lớp và tháng trong năm học để khóa ghi nhận số lượng.
  • Nhấn Khóa tất cả để khóa nhanh tất cả các tháng trong phạm vi đã chọn.
  • Kế toán có thể đặt lịch tự động khóa ghi nhận bằng cách: Vào Đặt lịch, chọn phạm vi là toàn trường hoặc Khối lớp, chọn tháng và ngày khóa ngày khóa ghi nhận tự động cho tháng đã chọn.
  • Nhấn Lưu để lưu thiết lập.
    Giáo viên không thể ghi nhận số lượng thực tế cho các thời điểm đã khóa.
Cập nhật 11/09/2021

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Kênh hỗ trợ