1. Trang chủ
 2. Khoản thu (Mới)
 3. Một số thiết lập khác
 4. Thiết lập
 5. Hướng dẫn tra cứu mã đơn vị chấp nhận thanh toán

Hướng dẫn tra cứu mã đơn vị chấp nhận thanh toán

Mục đích: Giúp nhà trường tra cứu mã đơn vị chấp nhận thanh toán để khai báo tại mục Thiết lập thông tin đơn vị, đảm bảo đáp ứng tiêu chuẩn Thanh toán không dùng tiền mặt theo Quyết định 4597/QĐ-BGDĐT

Hướng dẫn thực hiện:

I. Mã đơn vị chấp nhận thanh toán là gì?

 • Mã đơn vị chấp nhận thanh toán chính là mã định danh điện tử của nhà trường, phục vụ trao đổi văn bản điện tử giữa các cơ quan, đơn vị của tỉnh; tích hợp, kết nối,chia sẻ dữ liệu giữa các hệ thống thông tin của tỉnh với các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu của Chính phủ và các bộ, ngành TW.
 • Mã đơn vị chấp nhận thanh toán lấy theo mã định danh được cơ quan có thẩm quyền cấp (thực hiện theo Quyết định số 20/2020/QĐ-TTg ngày 22/7/2020 của Thủ tướng Chính phủ).

II. Hướng dẫn tra cứu mã đơn vị chấp nhận thanh toán

 1. Truy cập vào Hệ thống danh mục điện tử dùng chung của Bộ Thông tin và Truyền thông tại đây.
 2. Nhập tên danh mục cần tìm kiếm tương ứng với cấp đơn vị:
  • Nếu CSGD trực thuộc UBND Huyện (Mầm non; Tiểu học; THCS công lập; liên cấp 1-2;…): Đơn vị cấp 4.
  • Nếu CSGD trực thuộc UBND Tỉnh (THPT; Liên cấp;…): Đơn vị cấp 3.
  • Với các CSGD như trường Đại học , Cao đẳng,… không thuộc danh mục đơn vị Cấp 3 và Cấp 4: Nhà trường liên hệ đơn vị chủ quản để xác định cấp.
  • Với CSGD chưa có mã định danh điện tử: Đăng ký theo hướng dẫn chi tiết tại đây.
 3. Nhấn Tìm kiếm danh mục, chọn Mã định danh điện tử bộ, ngành, địa phương (QĐ 20/2020/QĐ-TTg).
 4. Nhập tên CSGD trên thanh tìm kiếm để tìm nhanh mã định danh trong danh sách. Để kiểm tra thông tin chi tiết của CSGD, nhấn vào biểu tượng kính lúp.
 5. Phần thông tin được khoanh bên dưới chính là mã định danh điện tử của CSGD mà đơn vị cần khai báo trên EMIS Khoản thu.
Cập nhật 15/02/2023

Bài viết liên quan

Kênh hỗ trợ