Quản lý vai trò phân hệ khoản thu

Phần mềm đã mặc định các vai trò thường có tại trường, tuy nhiên có thể thêm mới vai trò, phân quyền hoặc chọn người dùng cho vai trò theo nhu cầu của đơn vị.

Thêm mới vai trò

  1. Vào Cài đặt\Quản lý cán bộ, chọn mục Quản lý vai trò, nhấn Thêm vai trò.
  2. Khai báo Tên vai trò, nhấn Lưu.

Phân quyền cho vai trò

  1. Chọn mục Phân quyền sau đó chọn vai trò cần phân quyền
  2. Phần mềm đã mặc định sẵn các quyền mà vai trò được phép sử dụng trên phần mềm tuy nhiên anh/chị có thể tích chọn hoặc bỏ tích chọn theo đúng thực tế tại đơn vị của mình
  3. Nhấn Lưu.

Chọn người dùng cho vai trò

  1. Chọn tab Người dùng, chọn vai trò trên danh sách.
  2. Nhấn Chọn người dùng.
  3. Tích chọn người dùng cho vai trò được chọn.
  4. Nhấn Lưu.
Cập nhật 22/06/2021

Bài viết liên quan

Kênh hỗ trợ