Hướng dẫn xác nhận mã danh mục ngành

Mục đích: Giúp nhà trường xác nhận mã danh mục ngành của đơn vị tại mục Thiết lập thông tin đơn vị, đảm bảo đáp ứng tiêu chuẩn Thanh toán không dùng tiền mặt theo Quyết định 4597/QĐ-BGDĐT.

Hướng dẫn thực hiện:

 1. Theo tiêu chuẩn ISO 18245 và được ấn định bởi tổ chức cung ứng dịch vụ, mã danh mục ngành được quy định như sau:
  • Đối với CSGD bậc mầm non đến trung học phổ thông: 8211.
  • Đối với trường đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp: 8220.
  • Đối với CSGD thuộc loại hình Trung tâm giáo dục thường xuyên hoặc Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp – Giáo dục thường xuyên: 8241.
  • Đối với các trường học và đơn vị cung cấp dịch vụ giáo dục khác: 8299.
 2. Trên phần mềm EMIS Khoản thu:
  • Đối với các đơn vị Mầm non; Tiểu học; THCS; THPT: Phần mềm mặc định lấy lên mã danh mục ngành là 8211 tại mục Hệ thống\Thiết lập Thông tin đơn vị hoặc mục Đáp ứng Tiêu chuẩn về Thanh toán không dùng tiền mặt, nhà trường không cần xác nhận lại.
  • Đối với các đơn vị khác trong tên bao gồm cụm Trung tâm; Giáo dục thường xuyên; TT; GDTX; TTGDTX; Đại học; Cao đẳng; Trung cấp; DH; CD; TC; ĐH; CĐ
   • Khi đơn vị lần đầu truy cập phân hệ Khoản thu (sau khi phát hành): Nhà trường chọn loại hình đơn vị tương ứng và Xác nhận.
   • Sau khi xác nhận, phần mềm tự động lấy lên mã danh mục ngành tương ứng theo quy tắc tại mục 1.
 3. Trường hợp muốn thay đổi thông tin Mã danh mục ngành, nhấn vào dấu mũi tên để chọn lại mã trong danh sách.
Cập nhật 15/02/2023

Bài viết liên quan

Kênh hỗ trợ