Thiết lập hoàn trả hàng tháng

Giúp kế toán thiết lập hình thức hoàn trả và hình thức thu tiền.

  1. Vào Hệ thống/Thiết lập/Thiết lập hoàn trả hàng tháng
  • Hoàn trả dần: Trường hợp số buổi tồn lớn hơn số buổi nghỉ đăng ký, phần mềm chỉ bù trừ số buổi đăng ký mới, số buổi còn lại (=số buổi tồn – số buổi đăng ký mới) sẽ để lại và bù trừ ở tháng sau
    Ví dụ: Tháng 9 thừa 22 buổi ăn, tháng 10 đăng ký 20 buổi và dùng luôn 20 buổi của tháng 9, 2 buổi còn lại hoàn trả tiếp vào đợt thu.
  • Hoàn trả hết: trường hợp số buổi tồn lớn hơn số buổi nghỉ đăng ký thì sẽ bù trừ hết, số buổi chênh lệch sẽ được bù trừ sang khoản khác cùng tháng đó.
    Ví dụ: Tháng 9 thừa 22 buổi ăn, sang đợt thu tháng 10 dùng hết 22 buổi ăn của tháng 9.
Cập nhật 17/07/2021

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Kênh hỗ trợ