Xuất sách

Mục đích

Hỗ trợ CBTV quản lý hoạt động xuất sách của thư viện

Các trường hợp xuất sách: Xuất thanh lý sách cũ nát, lạc hậu, xuất do bạn đọc báo mất, xuất sách trao đổi với thư viện khác.

Anh/chị vui lòng nhấn biểu tượng mũi tên để xem hướng dẫn chi tiết các thao tác

I. Lập phiếu xuất

I. Lập phiếu xuất sách

Khi đơn vị có nhu cầu thanh lý sách cũ nát, lạc hậu,  bạn đọc báo mất, trao đổi với thư viện khác và thực hiện xuất sách để không còn quản lý những sách này, anh chị thực hiện Lập phiếu xuất.

1. Lập phiếu xuất

 • Vào Sách/Xuất sách/Lập phiếu xuất
 • Khai báo các thông tin phiếu xuất: Số phiếu xuất, Ngày xuất, Lý do xuất (không bắt buộc)
 • Trường hợp số lượng sách cần khai báo vào phiếu xuất không nhiều, anh chị có thể thêm từng biên mục sách bằng cách:
  • Nhấn Thêm dòng mới hoặc phím Tab để thêm thông tin sách
  • Khai báo Nhan đề sách và chọn biên mục sách phù hợp
  • Nhấn Lưu để hoàn tất.
 • Trường hợp cần thêm nhanh nhiều sách vào phiếu nhập, anh chị có thể chọn nhiều một lúc từ biên mục sách có sẵn
  • Vào Sách/Nhập sách/Lập phiếu xuất/Thêm nhanh
  • Tìm kiếm và tích chọn các nhan đề sách phù hợp trên danh mục sách còn dùng được hoặc rách nát lạc hậu
  • Nhấn Chọn để thêm sách vào danh sách xuất
II. Danh sách phiếu xuất

II. Danh sách phiếu xuất

1. Xem phiếu xuất

CBTV có thể xem chi tiết phiếu xuất bằng cách nhấn vào tên bản ghi.

2. Sửa phiếu xuất

Để quản lý phiếu xuất đã lập đúng với thực tế tại thư viện, anh chị có thể thực hiện sửa phiếu xuất

 • CBTV có thể sửa thông tin phiếu xuất bằng cách nhấn đúp vào tên hoặc nhấn biểu tượng Bút xanh tương ứng tên bản ghi.
 • Sửa các thông tin phiếu xuất
 • Nhấn Lưu để hoàn tất
III. Xóa phiếu xuất

III. Xóa phiếu xuất

Đối với các phiếu xuất sai hoặc không có nhu cầu sử dụng, CBTV có thể xóa phiếu xuất bằng cách

 • Nhấn vào Biểu tượng thùng rác tương ứng.
 • Nhấn Xóa tại bảng thông báo. 

 • Trường hợp không thể xóa phiếu xuất do sách đã phát sinh số ĐKCB thay thế, hệ thống hiển thị thông báo như dưới đây. Anh/chị nhấn Xem chi tiết tại đây để kiểm tra chứng từ phát sinh liên quan.
IV. In phiếu xuất và biên bản xuất sách

IV. In phiếu xuất và biên bản xuất sách

Để in phiếu xuất và biên bản xuất sách, anh chị thực hiện 1 trong các cách sau đây:

Cách 1: Khi muốn nin các phiếu đã lập, tại màn hình Danh sách phiếu xuất, chọn phiếu xuất cần in. Nhấn vào Biểu tượng máy in, chọn Phiếu xuất sách để in phiếu xuất hoặc chọn Biên bản xuất sách để in biên bản.

Cách 2: Khi Lập phiếu xuất/Sửa phiếu xuất, anh/chị có thể in ngay sau khi sửa/lập phiếu bằng cách nhấn vào Biểu tượng máy in, chọn Phiếu xuất sách để in phiếu xuất hoặc chọn Biên bản xuất sách để in biên bản.

Cập nhật 25/06/2021

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Kênh hỗ trợ