Xuất sách

Mục đích:

 • Giúp Cán bộ thư viện (CBTV) quản lý hoạt động xuất sách của thư viện.
 • Các trường hợp xuất sách: Xuất thanh lý sách cũ nát, lạc hậu, xuất do bạn đọc báo mất, xuất sách trao đổi, biếu tặng các thư viện khác hoặc tặng cho học sinh, giáo viên.

Hướng dẫn thực hiện:

Anh/chị vui lòng nhấn biểu tượng mũi tên để xem hướng dẫn chi tiết các thao tác

I. Lập phiếu xuất

I. Lập phiếu xuất sách

 1. Vào Sách\Xuất sách, chọn Lập phiếu xuất.
 2. Phần mềm tự động sinh Số phiếu xuấtNgày xuất là ngày lập phiếu. Tuy nhiên anh/chị có thể chỉnh sửa thông tin này và nhập Lý do xuất (không bắt buộc)
 3. Trường hợp số lượng sách cần khai báo vào phiếu xuất không nhiều, anh chị có thể thêm từng biên mục sách bằng cách:

  • Nhấn Thêm dòng để thêm thông tin sách.
  • Chọn Nhan đề sách trong danh sách. Phần mềm tự động lấy lên thông tin Số ĐKCB; Năm xuất bản; Giá bìa tương ứng với đầu sách đã chọn.
  • Khai báo Tình trạng sách bằng cách chọn trong danh sách trạng thái: Mất; Rách nát; Lạc hậu; Mối mọt; Chương trình cũ; Sử dụng được.
 4. Trường hợp cần thêm nhanh nhiều sách vào phiếu nhập, anh chị có thể chọn nhiều sách cùng lúc từ biên mục sách có sẵn
  • Chọn Thêm nhanh.
  • Tìm kiếm và tích chọn các nhan đề sách phù hợp trên danh mục sách còn dùng được hoặc rách nát lạc hậu. Nhấn Chọn để thêm sách vào danh sách xuất
  • Khai báo tình trạng sách.
 5. Sau khi hoàn tất khai báo thông tin, nhấn Lưu để lập phiếu xuất.
II. Danh sách phiếu xuất

II. Danh sách phiếu xuất

1. Xem phiếu xuất

Để xem chi tiết phiếu xuất, anh/chị nhấn chuốt vào phiếu xuất cần xem.

2. Sửa phiếu xuất

Để quản lý phiếu xuất đã lập đúng với thực tế tại thư viện, anh chị có thể thực hiện sửa phiếu xuất:

 • CBTV có thể sửa thông tin phiếu xuất bằng cách nhấn đúp chuột vào tên phiếu hoặc nhấn biểu tượng cây bút tại dòng phiếu xuất cần sửa.
 • Chỉnh sửa các thông tin trên phiếu xuất.
 • Nhấn Lưu để cập nhật thay đổi.
III. Xóa phiếu xuất

III. Xóa phiếu xuất

Đối với các phiếu xuất sai hoặc không có nhu cầu sử dụng, CBTV có thể xóa phiếu xuất bằng cách

 • Nhấn vào Biểu tượng thùng rác tương ứng.
 • Nhấn Xóa tại bảng thông báo. 
 • Trường hợp không thể xóa phiếu xuất do sách đã phát sinh số ĐKCB thay thế, hệ thống hiển thị thông báo như dưới đây. Anh/chị nhấn Xem chi tiết tại đây để kiểm tra chứng từ phát sinh liên quan.
IV. In phiếu xuất/biên bản

IV. In phiếu xuất/biên bản

Cách 1: In tại Danh sách phiếu xuất

 • Khi muốn in các phiếu đã lập, tại màn hình Danh sách phiếu xuất, chọn phiếu xuất cần in.
 • Nhấn vào Biểu tượng máy in, chọn in Phiếu xuất sách/Biên bản xuất sách/Biên bản xuất sách theo biên mục tùy theo nhu cầu thực tế đơn vị.

Cách 2: In khi Lập/Chỉnh sửa phiếu xuất 

 • Khi Lập phiếu xuất/Sửa phiếu xuất, anh/chị có thể in ngay sau khi sửa/lập phiếu bằng cách nhấn vào biểu tượng máy in
 • Chọn in Phiếu xuất sách/Biên bản xuất sách/Biên bản xuất sách theo biên mục tùy theo nhu cầu thực tế đơn vị.
 • Phiếu xuất sách:
 • Biên bản xuất sách
 • Biên bản xuất sách theo biên mục
Cập nhật 22/03/2023

Bài viết liên quan

Kênh hỗ trợ