Danh sách sách

Mục đích

Giúp CBTV theo dõi và  quản lý toàn bộ sách đang có trong thư viện, thuận tiện cho việc thống kê số lượng và tình trạng sách

 1. Để xem toàn bộ danh sách sách đang có trong thư viện, CBTV thực hiện như sau:
 • Vào Sách/Danh sách sách
  Tại đây, người dùng có thể xem toàn bộ sách đang có trong thư viện, kèm các thông tin: Số ĐKCB, Nhan đề, KHPL, Tác giả, NXB, Năm xuất bản, Tình trạng sách và được sắp xếp theo từng loại sách. Người dùng có thể lựa chọn Xem theo đầu mục/Xem theo số ĐKCB

 • Đối với trường Liên cấp, nhấn và lựa chọn Cấp học hoặc Toàn trường
 1. Để xem lịch sử mượn sách, CBTV thực hiện như sau:
 • Nhấn vào Nhan đề của sách cần xem, người dung có thể xem các thông tin lịch sử mượn sách: Ngày mượn, Số chứng từ, Người mượn.
 1. Sửa số ĐKCB
  Khi CBTV muốn sửa số ĐKCB của sách, anh/chị thực hiện như sau:
 • Chọn Xem theo số ĐKCB, nhấn đúp vào Số ĐKCB của sách cần sửa
 • Sửa Số ĐKCB theo nhu cầu của đơn vị
 • Nhấn Lưu để hoàn tất.

4. In danh mục sách
Để in danh mục sách phục vụ cho báo cáo hoặc theo dõi tại thư viện, anh/chị thực hiện như sau:

 • Tại màn hình Danh sách sách, anh chị nhấn vào Biểu tượng máy in, chọn Danh mục sách.
 • Khai báo các tham số: In danh mục theo Ký hiệu phân loại/Nhóm ký hiệu phân loại/Theo tên loại sách/Theo tên loại sách (có thông tin giá tiền)
 • Lựa chọn Ký hiệu phân loại hoặc Loại sách để in.
 • Nhấn Đồng ý để in danh mục.
Cập nhật 30/11/2021

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Kênh hỗ trợ