Danh sách sách

Mục đích

Giúp CBTV theo dõi và  quản lý toàn bộ sách đang có trong thư viện, thuận tiện cho việc thống kê số lượng và tình trạng sách

Theo dõi danh sách sách đang có trong thư viện, CBTV thực hiện như sau:

 1. Vào Sách/Danh sách sách
  Tại đây, người dùng có thể xem toàn bộ sách đang có trong thư viện, kèm các thông tin: Số ĐKCB, Nhan đề, KHPL, Tác giả, NXB, Năm xuất bản, Tình trạng sách và được sắp xếp theo từng loại sách. Người dùng có thể lựa chọn Xem theo đầu mục/Xem theo số ĐKCB

  2. Đối với trường Liên cấp, nhấn và lựa chọn Cấp học hoặc Toàn trường
 2. Để xem lịch sử mượn sách, CBTV thực hiện như sau:
 • Nhấn vào Nhan đề của sách cần xem, người dung có thể xem các thông tin lịch sử mượn sách: Ngày mượn, Số chứng từ, Người mượn.

Đổi loại sách

Trong trường hợp các đầu sách do anh chị quản lý chưa được sắp xếp vào đúng loại. Anh chị làm theo hướng dẫn sau để thay đổi loại sách:

 1.  Chọn vào đầu sách cần thay đổi loại, chọn Đổi loại sách.
 2. Chọn loại sách mà anh chị muốn di chuyển tới trong danh sách có sẵn khi nhấn biểu tượng mũi tên.Trường hợp chưa có loại sách anh chị muốn, vui lòng thêm mới bằng cách chọn Thêm mới, nhập liệu thông tin rồi nhấn Lưu.

 3. Sau khi chọn đúng loại sách cần thay đổi, anh chị nhấn Xác nhận để di chuyển đầu sách sang nhóm loại sách mới.

Sửa số ĐKCB

Khi CBTV muốn sửa số ĐKCB của sách, anh/chị thực hiện như sau:

Sửa từng quyển sách

  • Chọn Xem theo số ĐKCB, nhấn đúp vào Số ĐKCB của sách cần sửa
  • Sửa Số ĐKCB theo nhu cầu của đơn vị
  • Nhấn Lưu để hoàn tất.

Cập nhật nhanh số ĐKCB cho nhiều quyển sách cùng 1 lúc

 1. Chọn Xem theo số ĐKCB, chọn Sửa số ĐKCB hàng loạt/Tải danh sách theo số ĐKCB
 2. Cập nhật lại số ĐKCB của nhiều sách trên tệp excel vừa tải về
 3. Sau khi cập nhật xong, chọn Cập nhật lại, tải tệp vừa chỉnh sửa để nhập khẩu lại vào phần mềm
 4. Phần mềm hiển thị số bản ghi (dòng sách) hợp lệ thông tin, bản ghi không hợp lệ. Nhấn Nhập khẩu để nhập khẩu những dòng thông tin sách hợp lệ vào phần mềm

 In danh mục sách

Để in danh mục sách phục vụ cho báo cáo hoặc theo dõi tại thư viện, anh/chị thực hiện như sau:

 • Tại màn hình Danh sách sách, anh chị nhấn vào Biểu tượng máy in, chọn Danh mục sách.
 • Khai báo các tham số: In danh mục theo Ký hiệu phân loại/Nhóm ký hiệu phân loại/Theo tên loại sách/Theo tên loại sách (có thông tin giá tiền)
 • Lựa chọn Ký hiệu phân loại hoặc Loại sách để in.
 • Nhấn Đồng ý để in danh mục.
Cập nhật 30/03/2022

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Kênh hỗ trợ