Biên mục

Mục đích

Giúp CBTV dễ dàng quản lý biên mục sách nhập vào thư viện.

Anh/chị vui lòng nhấn biểu tượng mũi tên để xem hướng dẫn chi tiết các thao tác

I. Thêm biên mục

I. Thêm biên mục

1. Thêm biên mục trực tiếp trên phần mềm

Trường hợp số lượng biên mục cần thêm mới ít, anh chị có thể thực hiện thêm biên mục trực tiếp trên phần mềm bằng cách thực hiện như sau:

 • Vào Hệ thống/Biên mục
 • Nhấn Thêm biên mục để thêm mới biên mục sách.

 • Khai báo Thông tin nhãn sách, phích sách Thông tin khác theo nhu cầu của đơn vị. Trong đó Nhan đề Loại sách bắt buộc phải khai báo.
 • Nhấn Lưu khi hoàn tất.

2. Nhập khẩu biên mục

Nếu đơn vị đang quản lý biên mục bằng tệp excel, anh chị có thể nhập khẩu để quản lý tiếp trên phần mềm.

Có 2 cách nhập khẩu:

Nhập khẩu thêm mới: Thêm mới các biên mục đang quản lý trên excel vào quản lý tiếp trên phần mềm.

Nhập khẩu cập nhật: Bổ sung thông tin các biên mục đã có trên phần mềm.

 • Vào Hệ thống/Biên mục, nhấn Nhập khẩu để thực hiện nhập khẩu từ tệp hiện có của đơn vị.
  • Nếu CBTV muốn thêm mới nhanh biên mục sách, chọn Nhập khẩu thêm mới. Nhấn Tải tệp mẫu và sao chép dữ liệu đang quản lý vào tệp mẫu hoặc tải luôn tệp excel của đơn vị lên phần mềm.
  • Nếu CBTV muốn bổ sung thông tin vào biên mục đã có trên phần mềm, chọn Nhập khẩu cập nhật. Nhấn Xuất khẩu tệp excel để tải xuống tệp chứa dữ liệu biên mục đang quản lý trên phần mềm. Thực hiện bổ sung thông tin vào tệp và tải lên phần mềm khi hoàn tất.
 • Chọn sheet nhập khẩu: Trường hợp dữ liệu danh sách biên mục không nằm trong sheet đầu tiên, CBTV chọn lại sheet danh sách biên mục.
 • Dòng tiêu đề DS là dòng thứ: Trường hợp dòng tiêu đề của danh sách tải lên không phải dòng 1, CBTV chọn lại dòng chứ tiêu đề của danh sách.
 • Chọn cột từ danh sách tải lên tại thông tin Dữ liệu trên tệp nguồn tương ứng với thông tin Dữ liệu yêu cầu.
 • Nhấn Tiếp tục. Phần mềm tự động kiểm tra thông tin và hiển thị kết quả nhập khẩu gồm: Tổng số bản ghi, số bản ghi Hợp lệ và Không hợp lệ. Trong trường hợp tệp nhập khẩu bị lỗi anh/chị kiểm tra lại thông tin các bản ghi phần mềm báo lỗi để thực hiện nhập khẩu lại.
 • Nhấn Nhập khẩu để nhập khẩu bản ghi hợp lệ.
II. Sửa biên mục

II. Sửa biên mục

Để cập nhật, chỉnh sửa thông tin biên mục đúng với thực tế, anh chị có thể thực hiện như sau:

 • Nhấn đúp vào tên biên mục hoặc biểu tượng Bút xanh tương ứng.
 • Thực hiện chỉnh sửa thông tin biên mục.
 • Nhấn Lưu sau khi hoàn tất
 • Nhấn bỏ chọn Đang theo dõi với những biên mục không có nhu cầu sử dụng.

III. Xóa biên mục

III. Xóa biên mục

CBTV có thể xóa các biên mục không có nhu cầu sử dụng bằng các cách sau:

 1. Xóa 1 biên mục
 • CBTV có thể xóa lần lượt từng biên mục bằng cách nhấn vào Biểu tượng thùng rác tương ứng với biên mục cần xóa.
 • Nhấn Xóa tại bảng thông báo

 1. Xóa nhiều biên mục
 • CBTV có thể xóa nhiều biên mục cùng lúc bằng cách tích chọn các biên mục cần xóa, nhấn vào Biểu tượng thùng rác tại góc trên bên phải. Nhấn Xóa tại bảng thông báo.
 • Trường hợp tất cả các bản ghi đã phát sinh dữ liệu liên quan, hệ thống hiển thị thông báo như dưới đây. CBTV có thể chọn Đóng để hủy lệnh hoặc Ngừng theo dõi để ngừng theo dõi các bản ghi.
 • Trường hợp một số bản ghi trong danh sách đã chọn không thể xóa, CBTV có thể chọn 1 trong các thao tác như trong bảng thông báo dưới đây.

IV. Cập nhật ảnh hàng loạt

IV. Cập nhật ảnh hàng loạt

CBTV có thể cập nhật ảnh bìa hàng loạt bằng cách thực hiện thao tác như sau

 • Nhấn Tiện ích/Cập nhật ảnh hàng loạt
 • Chọn ảnh từ máy tính hoặc nhấn đúp để sửa tên ảnh.

Nhấn Cập nhật sau khi hoàn tất.

Cập nhật 13/07/2021

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Kênh hỗ trợ