Bộ sách

Mục đích

Hỗ trợ CBTV quản lý một số sách theo bộ, dễ dàng ghi nhận và theo dõi hoạt động Mượn/Trả của bạn đọc.

Anh/chị vui lòng nhấn biểu tượng mũi tên để xem hướng dẫn chi tiết các thao tác.

CÁC BƯỚC THỰC HIỆN

1. Thêm bộ sách
 1. Thêm bộ sách
 • Nhấn Hệ thống/Danh mục/Bộ sách/Thêm bộ sách hoặc Thêm
 • Khai báo Tên bộ sách
 • Tìm kiếm biên mục sách bằng cách nhập Nhan đề/Tác giả/Nhà xuất bản.
 • Chọn biên mục sách cần tìm để thêm vào bộ sách
 • Nhấn Biểu tượng thùng rác để xóa biên mục sách (nếu cần)
 • Nhấn Lưu để hoàn tất.
2. Quản lý bộ sách
 1. Quản lý bộ sách

CBTV có thể xem và quản lý các bộ sách trong danh mục.

 • Nhấn Hệ thống/Danh mục/Bộ sách để xem danh sách các bộ sách đang quản lý
 • Xóa bộ sách không còn phù hợp với nhu cầu sử dụng bằng cách nhấn vào biểu tượng Thùng rác tương ứng.
 • Để sửa hoặc bổ sung thông tin cho bộ sách, anh chị nhấn đúp hoặc biểu tượng Bút để xem và sửa danh sách sách trong bộ sách
Cập nhật 25/06/2021

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Kênh hỗ trợ