Ký hiệu phân loại

Mục đích

Hỗ trợ CBTV phân loại chi tiết tài liệu theo Ký hiệu, dễ dàng sắp xếp và tra cứu.

Anh/chị vui lòng nhấn vào biểu tượng mũi tên để xem hướng dẫn chi tiết.

I. Chọn bảng ký hiệu phân loại

I. Chọn bảng ký hiệu phân loại

  1. Tại giao diện bắt đầu Ký hiệu phân loại, CBTV nhấn Chọn bảng ký hiệu phân loại phù hợp với nhu cầu sử dụng quản lý sách tại thư viện.
    Phần mềm đã tạo sẵn 2 bảng ký hiệu phân loại thường sử dụng: Bảng ký hiệu phân loại theo chuẩn thư viện quốc giaBảng ký hiệu phân loại theo chuẩn DDC 21 theo nhu cầu.
  2. Anh chị tích chọn bảng ký hiệu phù hợp với nhu cầu của đơn vị.
II. Thêm ký hiệu phân loại

II. Thêm ký hiệu phân loại

Các bảng ký hiệu đã mặc định tạo sẵn danh mục ký hiệu phân loại tương ứng. Trường hợp KHPL sách chưa có trong danh mục mặc định, anh chị có thể thêm mới như sau:

  1. Nhấn Thêm để thêm thông tin phân loại sách. Khai báo các thông tin: Ký hiệu phân loại, Tên phân loại Cấp. Nhấn Lưu để cập nhật danh sách.
II. Sửa ký hiệu phân lọai

III. Sửa ký hiệu phân loai

Khi cần sửa thông tin của KHPL đã thêm để đúng với thực tế tại đơn vị, CBTV thực hiện như sau:

  1. Nhấn đúp vào bản ghi hoặc nhấn biểu tượng Bút xanh để thay đổi thông tin ký hiệu phân loại.
  2.  Có thể chọn tắt Đang theo dõi đối với các đối tượng không có nhu cầu sử dụng.
III. Xóa ký hiệu phân lọai

IV. Xóa ký hiệu phân loại

Để xóa các KHPL không có nhu cầu sử dụng, CBTV thực hiện như sau:

  1. CBTV có thể xóa từng Ký hiệu phân loại  bằng cách nhấn Biểu tượng thùng rác tương ứng. Nhấn Xóa tại bảng thông báo.
  2. Trường hợp muốn xóa nhiều Ký hiệu phân loại cùng lúc, CBTV thực hiện như sau: Tích chọn các đối tượng cần xóa, nhấn vào Biểu tượng thùng rác tại góc trên bên phải màn hình. Nhấn Xóa tại bảng thông báo.
  3. Đối với các KHPL đã phát sinh dữ liệu liên quan không thể xóa, anh chị có thể chuyển trạng thái Ngừng theo dõi cho các KHPL này.
Cập nhật 25/06/2021

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Kênh hỗ trợ