Nhà xuất bản

Mục đích

Hỗ trợ CBTV quản lý danh sách Nhà xuất bản (NXB) để thực hiện biên mục sách và dễ dàng thống kê trên báo cáo.

Anh/chị vui lòng nhấn vào biểu tượng mũi tên để xem hướng dẫn chi tiết

I. Thêm thông tin NXB

I. Thêm thông tin NXB

Để thêm thông tin các nhà xuất bản vào phần mềm, CBTV thực hiện như sau:

 • Nhấn Hệ thống/Danh mục/Nhà xuất bản/Thêm
 • Khai báo các thông tin của NXB như: Mã nhà xuất bảnTên nhà xuất bản, Địa chỉ, Tỉnh/Thành phố, Ghi chú nếu cần.
 • Mã nhà xuất bản được hệ thống nhập tự động hoặc CBTV có thể nhập thủ công.
 • Nhấn Lưu sau khi hoàn tất.
II. Sửa thông tin NXB

II. Sửa thông tin NXB

CBTV thực hiện bổ sung hoặc chỉnh sửa thông tin nhà xuất bản bằng cách thực hiện như sau:

 1. Nhấp đúp vào bản ghi hoặc nhấn biểu tượng Bút xanh tương ứng để chỉnh sửa.
 2. Trường hợp năm học đó không nhập sách của một số NXB, có thể chọn tắt nút Đang theo dõi.

III. Xóa thông tin NXB

III. Xóa thông tin NXB

 1. CBTV có thể xóa từng NXB khi không có nhu cầu sử dụng bằng cách nhấn Biểu tượng thùng rác tương ứng. Nhấn Xóa tại bảng thông báo.

  Trường hợp  NXB đã phát sinh dữ liệu liên quan sẽ không thể xóa, vui lòng chọn Không để hủy lệnh hoặc chuyển sang trạng thái Ngừng theo dõi.
 2. Trường hợp muốn xóa nhiều NXB cùng lúc, CBTV thực hiện như sau: Tích chọn các NCC cần xóa, nhấn vào Biểu tượng thùng rác tại góc trên bên phải màn hình. Nhấn Xóa tại bảng thông báo.

  Trường hợp không thể xóa một số NXB do đã phát sinh dữ liệu liên quan, có thể nhấn chọn một trong các lựa chọn như trong bảng thông báo.
Cập nhật 17/05/2021

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Kênh hỗ trợ