Nhà cung cấp

Mục đích

Hỗ trợ CBTV quản lý danh sách Nhà cung cấp (NCC) để lập phiếu nhập sách.

Anh/chị vui lòng nhấn vào biểu tượng mũi tên để xem hướng dẫn các thao tác

I. Thêm thông tin nhà cung cấp

I. Thêm thông tin nhà cung cấp

  1. Nhấn Thêm nhà cung cấp (Đối với lần đầu sử dụng) hoặc Thêm để khai báo thông tin NCC. Khai báo các thông tin của NCC: Mã nhà cung cấp, Tên nhà cung cấp, Mã số thuế, Địa chỉ và các Ghi chú nếu cần. Nhấn Lưu để cập nhật danh sách.
     
II. Xóa nhà cung cấp

II. Xóa Nhà cung cấp

  1. CBTV có thể xóa từng NCC khi không có nhu cầu sử dụng bằng cách nhấn Biểu tượng thùng rác tương ứng.
  2. Trường hợp muốn xóa nhiều NCC cùng lúc, CBTV thực hiện như sau: Tích chọn các NCC cần xóa, nhấn vào Biểu tượng thùng rác tại góc trên bên phải màn hình. Nhấn Xóa tại bảng thông báo.
III. Sửa thông tin nhà cung cấp

III. Sửa thông tin nhà cung cấp

  1. Trường hợp cần thay đổi/bổ sung thông tin cho NCC đã thêm anh chị nhấn đúp vào bản ghi hoặc nhấn biểu tượng Bút xanh để thay đổi thông tin NCC.
  2. Trường hợp không muốn sử dụng thông tin NCC, có thể chọn tắt nút Đang theo dõi.
Cập nhật 25/06/2021

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Kênh hỗ trợ