1. Trang chủ
 2. Thư viện (Mới)
 3. Báo cáo
 4. TV-BC05: Thống kê nhan đề sách theo lượt mượn/đọc sách

TV-BC05: Thống kê nhan đề sách theo lượt mượn/đọc sách

Mục đích: Giúp Cán bộ thư viện (CBTV) có thể thống kê nhanh nhan đề sách được mượn nhiều nhất để báo cáo cho phụ trách của trường cũng như báo cáo cuối năm để đề xuất mua bổ sung.

Hướng dẫn thực hiện:

 1. Vào Báo cáo, nhấn đúp chuột tại báo cáo TV-BC05: Thống kê nhan đề sách theo lượt mượn/đọc sách. Hoặc chọn báo cáo trong danh sách, nhấn Xem.
 2. Khai báo tham số báo cáo:

  • Chọn Thời gian cần thống kê (Theo Tháng/Năm học/Tùy chọn)
  • Chọn Hiển thị Tất cả hoặc theo Loại sách.
  • Tùy chỉnh hiển thị chân chữ ký trên báo cáo.
 3. Chọn Đồng ý, phần mềm thống kê nhanh đề sách theo lượt mượn/đọc sách. Anh/chị có thể chọn Cất để tải file dưới nhiều định dạng (PDF, Excel, Word).
Cập nhật 09/01/2023

Bài viết liên quan

Kênh hỗ trợ