1. Trang chủ
 2. Thư viện (Mới)
 3. Báo cáo
 4. TV-S04: Sổ nhật ký thư viện

TV-S04: Sổ nhật ký thư viện

Mục đích: Giúp CBTV in báo cáo và theo dõi lượt đọc tại chỗ và hoạt động nghiệp vụ, cộng đồng của thư viện để đáp ứng thư viện chuẩn.

Các bước thực hiện:

 1. Chọn Thư viện\Báo cáo\TV-S04: Sổ nhật ký thư viện
 2. Nhấp đúp chuột vào tên báo cáo hoặc nhấn Xem
 3. Chọn các tham số báo cáo:
  • Thời gian: Lựa chọn khoảng thời gian cần thống kê danh sách. CBTV có thể lựa chọn thống kê theo tháng hoặc khoảng thời gian bất kỳ.
  • Tiêu đề: Tên của danh sách do CBTV đặt
 4. Nhấn Đồng ý và kiểm tra số liệu trên báo cáo.
Cập nhật 14/07/2021

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Kênh hỗ trợ