Đăng ký báo, tạp chí

Mục đích: Giúp Cán bộ thư viện ghi nhận danh sách báo, tạp chí về đơn vị hàng tuần/hàng tháng vào phần mềm để dễ dàng quản lý.

Hướng dẫn thực hiện:

  1. Vào Báo, tạp chí\ Đăng ký báo, tạp chí.
  2. Tại đây phần mềm lấy lên danh sách báo, tạp chí đang theo dõi tại Danh sách báo, tạp chí anh/chị đã khai báo. Khi nhận báo, tạp chí, anh/chị có thể ghi nhận vào phần mềm theo tuần/theo tháng bằng cách chọn Xem theo Tuần/Tháng và chọn tuần/tháng tương ứng.
  3. Nhấn vào ô ngày nhận báo, tạp chí và ghi nhận thông tin số báo. Nhấn Lưu để lưu thông tin.
  4. Để nhập khẩu hàng loạt trong trường hợp số lượng báo, tạp chí về đơn vị nhiều, chọn Nhập khẩu:

    • Chọn Tải tệp mẫu để nhập thông tin theo đúng định dạng phần mềm.
    • Nhập thông tin trên file excel.
    • Tiến hành nhập khẩu lại file vào phần mềm, chọn Tiếp tục.
    • Phần mềm tự động kiểm tra thông tin và trả về số lượng bản ghi Hợp lệ và Không hợp lệ:

      • Với bản ghi Không hợp lệ: Anh/chị tải về và kiểm tra, cập nhật và nhập khẩu lại vào phần mềm.
      • Với bản ghi Hợp lệ: Chọn Nhập khẩu để nhập khẩu những bản ghi hợp lệ vào phần mềm.
  5. Để in sổ đăng ký báo, tạp chí phục vụ mục đich lưu trữ và báo cáo lên đơn vị chủ quản, nhấn vào biểu tượng máy in.
    • Chọn In theo Ngày hoặc theo Tháng để thống kê dữ liệu theo ngày hoặc theo tháng tùy theo nhu cầu quản lý của đơn vị.
    • Chọn Năm học cần thống kê.
    • Chọn loại Báo, tạp chí cần thống kê đăng ký.
    • Nhấn Đồng ý. Phần mềm tự động lấy lên thông tin Sổ đăng ký báo, tạp chí tại đơn vị. Anh/chị có thể tải về máy dưới nhều định dạng (PDF, Excel, Word,…)
      • Theo ngày
      • Theo tháng
Cập nhật 10/01/2023

Bài viết liên quan

Kênh hỗ trợ