Danh sách báo, tạp chí

Mục đích: Giúp Cán bộ thư viện quản lý toàn bộ báo chí, tạp chí tại đơn vị.

Hướng dẫn thực hiện:

 1. Vào Báo, tạp chí\Danh sách báo, tạp chí.
 2. Tại đây phần mềm hiển thị toàn báo, tạp chí của đơn vị được quản lý trên phần mềm. Để thêm mới báo, tạp chí tại trường, chọn Thêm báo, tạp chí.
 3. Khai báo thông tin báo, tạp chí:

  • Mã báo, tạp chí: Phần mềm tự động sinh, anh/chị có thể chỉnh sửa theo nhu cầu quản lý tại đơn vị nếu muốn.
  • Nhập Tên báo, tạp chí.
  • Nhập Tạp chí song ngữ (Nếu có)
  • Kỳ hạn phát hành: Chọn kỳ phát hành trong danh sách (Hàng tháng; Hàng tuần; 3 số/tháng;…)
  • Chọn Ngôn ngữ; Nhà xuất bản; Nơi sản xuất.
  • Nhập các thông tin khác như: Khổ giấy; Số trang; Giá bìa; Số bản nhập.
 4. Sau khi hoàn tất, nhấn Lưu để thêm báo, tạp chí vào phần mềm.
 5. Trường hợp cần thay đổi thông tin báo, tạp chí, nhấn đúp chuột vào dòng thông tin hoặc nhấn vào biểu tượng cây bút. Chỉnh sửa thông tin và nhấn Lưu để cập nhật.
 6. Trường hợp không còn muốn theo dõi báo, tạp chí nhưng không muốn xóa gây ảnh hưởng đến báo cáo, dữ liệu trước đó, anh/chị có thể tích chọn để chuyển trạng thái từ Đang theo dõi thành Ngừng theo dõi.
 7. Để xóa báo, tạp chí khỏi danh sách, nhấn vào biểu tượng thùng rác và xác nhận Xóa.
  Lưu ý: Trường hợp báo, tạp chí đã phát sinh dữ liệu trên phần mềm (Ví dụ mượn trả), anh/chị vui lòng hoàn tất nghiệp vụ đã thực hiện trước khi xóa.
Cập nhật 23/12/2022

Bài viết liên quan

Kênh hỗ trợ