1. Trang chủ
 2. Thư viện (Mới)
 3. Báo cáo
 4. TV-S03: Sổ đăng ký cá biệt

TV-S03: Sổ đăng ký cá biệt

Mục đích
Giúp đơn vị trường học có thể nhanh chóng in được sổ đăng ký cá biệt trong trường
Các bước thực hiện:

 1. Chọn Thư viện\Báo cáo\TV-S03: Sổ đăng ký cá biệt
 2. Nhấp đôi đúp vào báo cáo cần xem trên danh sách hoặc chọn báo cáo trên danh sách, nhấn Xem báo cáo.
 3. Khai báo các tham số trên báo cáo: Kỳ báo cáo, Năm bắt đầu kiểm kê, Loại sách, chi tiết theo Số ĐKCB/Nguồn cấp, Tích các tùy chọn theo nhu cầu và lựa chọn khổ in thích hợp.
 4. Chọn mẫu báo cáo đúng với thực tế đơn vị đang sử dụng.
  Mẫu 1: Cột Kiểm Kêkhông nằm trước cột Phụ chú
  Mẫu 2: Cột Kiểm Kê nằm trước cột Phụ chú
 5. Nhấn Đồng ý và kiểm tra số liệu trên báo cáo
Cập nhật 14/07/2021

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Kênh hỗ trợ