1. Trang chủ
 2. Thư viện (Mới)
 3. Báo cáo
 4. TV-S03: Sổ đăng ký cá biệt

TV-S03: Sổ đăng ký cá biệt

Mục đích:
Giúp đơn vị trường học có thể nhanh chóng in được sổ đăng ký cá biệt trong trường.

Các bước thực hiện:

 1. Chọn Báo cáo\TV-S03: Sổ đăng ký cá biệt.
 2. Nhấn đúp chuột vào báo cáo cần xem trên danh sách hoặc chọn báo cáo trên danh sách, nhấn Xem.
 3. Khai báo các tham số trên báo cáo:
  • Kỳ báo cáo: Theo Năm học hoặc Năm tài chính.
  • Loại sách: 
  • Chi tiết theo: Số ĐKCB hoặc Nguồn cấp.
  • Tích các tùy chọn in theo nhu cầu và lựa chọn khổ in thích hợp.
  • Chân chữ ký: Thiết lập thêm thông tin chân chữ ký của những người kí biên bản nhập sách theo quy định thư viện:
   • Chọn Tùy chỉnh hiển thị
   • Thiết lập thông tin chân chữ ký: Chọn vào ô tương ứng và nhập các thông tin tiêu đề người ký, tên người ký và tích chọn tại cột Hiển thị để tùy chỉnh hiển thị chữ ký.
   • Nhấn Lưu.

4. Nhấn Đồng ý và kiểm tra số liệu trên báo cáo.

Cập nhật 16/06/2022

Bài viết liên quan

Kênh hỗ trợ