1. Trang chủ
 2. Các tính năng khác
 3. Tính năng mới
 4. Tính năng mới R144 Thiết bị – Ngày phát hành 17/03/2023

Tính năng mới R144 Thiết bị – Ngày phát hành 17/03/2023

1. Tại trường liên cấp, hiệu trưởng mong muốn các cán bộ giáo viên chỉ thực hiện được các nghiệp vụ trong phân công phân giảng dạy và giới hạn công việc được giao để tránh thực hiện nhầm, sai các nghiệp vụ của bộ phận, phòng ban khác

Trước đây:

 • Tại trường liên cấp gồm nhiều khối lớp tại nhiều cấp học. Về tổ chức phòng ban, nhà trường cũng tổ chức thành các tổ chuyên môn.
 • Phần mềm có phân hệ quản lý Tài khoản cán bộ để phân quyền cho từng cán bộ giáo viên theo từng vai trò, từng chức năng trên phần mềm theo phân công giảng dạy nhưng mới chỉ đáp ứng cho các trường đơn cấp.
 • Tại các trường liên cấp, các cán bộ giáo viên tuy được phân quyền nhưng vẫn thấy và thao tác đủ các chức năng trên chương trình. Có thể dẫn đến làm sai quyền hạn, trách nhiệm ảnh hưởng đến kết quả chung, hoặc thao tác nhầm, sai phần của cán bộ giáo viên khác, Hiệu trưởng không kiểm soát được.

Từ phiên bản R144 Thiết bị:

 • Tại trường liên cấp, hiệu trưởng mong muốn các cán bộ giáo viên chỉ thực hiện được các nghiệp vụ trong phân công phân giảng dạy và giới hạn công việc được giao để tránh thực hiện nhầm, sai các nghiệp vụ của bộ phận, phòng ban khác.
 • Tại Tài khoản cán bộ\Quản lý vai trò: Sau khi đã phân quyền và phân công cho cán bộ giáo viên, cán bộ giáo viên chỉ thực hiện được các nghiệp vụ được phân công và phân quyền.

2. Cán bộ thiết bị mong muốn nhanh chóng in danh sách thiết bị kiểm kê cho từng lớp (kho/phòng) và tổng hợp kết quả sau khi hoàn thành kiểm kê để báo cáo với Ban Giám hiệu, xin ý kiến thanh lý

Trước đây:

 • Tại đơn vị cấp mầm non phân các thiết bị của trường về từng lớp để giáo viên phụ trách lớp quản lý trực tiếp. Cán bộ thiết bị ở các trường mầm non thường kiêm nhiệm nhiều nhiệm vụ và chỉ có trách nhiệm tổng hợp.
 • Trong 1 đợt kiểm kê, Cán bộ thiết bị in danh sách thiết bị kiểm kê của từng lớp, mỗi lớp 1 biên bản rồi tổng hợp lại để báo cáo BGH xin ý kiến thanh lý vào cuối đợt kiểm kê, đồng thời làm hồ sơ lưu trữ đơn vị chủ quản kiểm tra.
 • Phần mềm chưa cho phép in kết quả tổng hợp kiểm kê tất cả các lớp, Cán bộ thiết bị đi tổng hợp từng lớp, cộng từng khối mới có kết quả tổng hợp sau đợt kiểm kê rất mất thời gian.

Từ phiên bản R144 Thiết bị:

 • Cán bộ thiết bị nhanh chóng in danh sách thiết bị kiểm kê cho từng lớp (kho/phòng) và tổng hợp kết quả sau khi hoàn thành kiểm kê để báo cáo với BGH, xin ý kiến thanh lý.
 • Tại Thiết bị\Kiểm kê, trên danh sách biên bản kiểm kê:
  • Bỏ cột cho phép chọn biên bản
  • Chỉ cho phép in riêng từng biên bản kiểm kê
  • Xem hướng dẫn chi tiết tại đây.

3. Cán bộ thiết bị mong muốn phản ánh đúng tính chất và số lượng tiêu hao của các thiết bị khi có nhầm lẫn trong ghi mượn/ghi trả để đảm bảo ghi nhận đúng số lượng thiết bị trên sổ sách

Trước đây:

 • Khi nhập danh mục thiết bi, Cán bộ thiết bị chọn nhầm tính chất Là thiết bị tiêu hao cho thiết bị (VD: Tivi). Khi phát sinh ghi trả thiết bị ghi nhận nhầm số lượng tiêu hao = số lượng mượn (do phần mềm đang mặc định), dẫn đến số lượng thiết bị trong kho trên sổ sách theo dõi = 0 và các giáo viên khác không mượn thiết bị này được trong khi thực tế số lượng thiết bị trong kho vẫn còn.
 • Cán bộ thực hiện cần xóa tính chất tiêu hao đã chọn cho thiết bị lúc ban đầu va vẫn ghi nhận được việc mượn trả cho thiết bị này.
 • Tại Mượn trả/Trả thiết bị:
  • Khi ghi trả thiết bị loại tiêu hao, phần mềm mặc định số lượng tiêu hao = số lượng mượn.
  • Nếu số lượng tiêu hao = số lượng thiết bị còn lại trong kho, tương đương SL thiết bị = 0 thì thiết bị sẽ không còn trong Danh sách thiết bị.
  • Nếu bỏ ghi trả, phần mềm ghi nhận thiết bị ở trạng thái “Đã mượn” nhưng không hoàn trả số lượng đã tiêu hao về kho, dẫn đến trong kho không còn thiết bị vì vậy không thể ghi nhận cho thiết bị.
 • Cán bộ thiết bị không hiểu nguyên nhân và không biết phải xử lý như thế nào nên mất thời gian liên hệ để được hỗ trợ.

Từ phiên bản R144 Thiết bị:

 • Cán bộ thiết bị có thể phản ánh đúng tính chất và số lượng tiêu hao của các thiết bị khi  nhầm lẫn trong ghi mượn/ghi trả.
 • Tại Mượn trả\Trả thiết bị: Đối với tất cả thiết bị bao gồm cả loại Tiêu hao, khi chọn Bỏ ghi trả sẽ hoàn lại số lượng thiết bị đã được ghi mượn về kho.

4. Cán bộ thiết bị muốn cập nhật phân phối chương trình theo bộ sách Cánh diều và Chân trời sáng tạo khối lớp 10 để Giáo viên thuận tiện trong việc đăng ký mượn theo bài dạy

Trước đây:

 • Hiện tại trên phần mềm mục Bài học sử dụng thiết bị đang thiếu PPCT lớp 10 bộ sách Cánh diều và Chân trời sáng tạo.

Từ phiên bản R144 Thiết bị:

 • Cán bộ thiết bị muốn cập nhật phân phối chương trình theo bộ sách Cánh diều và Chân trời sáng tạo khối lớp 10 để Giáo viên thuận tiện trong việc đăng ký mượn theo bài dạy.
 • Tại Hệ thống\Danh mục\Bài học sử dụng TB: Bổ sung PPCT theo bộ sách Cánh diều và Chân trời sáng tạo khối lớp 10.
Cập nhật 15/03/2023

Bài viết liên quan

Kênh hỗ trợ