1. Trang chủ
 2. Các tính năng khác
 3. Tính năng mới
 4. Tính năng mới R162 – Ngày phát hành 26/08/2023

Tính năng mới R162 – Ngày phát hành 26/08/2023

1. Tại đơn vị cấp Mầm non, Kế toán mong muốn xếp đúng lớp cho học sinh khi sang năm học mới để tiết kiệm thời gian thao tác

Trước đây:

 • Tại các trường mầm non, khi kết thúc năm học cũ sang năm học mới, đơn vị chuyển danh sách học sinh lên lớp trên tương ứng. Ngoài ra phát sinh trường hợp học sinh ở lại lớp cũ do chưa đủ tuổi hoặc lớp 5 tuổi chưa ra trường. Tình hình đăng ký khoản thu và diện miễn giảm của học sinh đều được giữ nguyên khi học sinh lên lớp.
 • Hiện tại trên phần mềm, Kế toán mất thời gian thao tác chuyển lớp thủ công cho học sinh do tại cấp Mầm non, giữ nguyên lớp theo năm học cũ, chưa đáp ứng lên lớp cho học sinh.
 • Đối với học sinh 5 tuổi thì mất thời gian thêm mới học sinh vào danh sách lớp, mất mã học sinh cũ.

Từ phiên bản R162:

 • Tại đơn vị cấp Mầm non, Kế toán mong muốn xếp đúng lớp cho học sinh khi sang năm học mới để tiết kiệm thời gian thao tác.
 • Phạm vi đáp ứng: Mọi cấp học.
 • Tại Hệ thống\Khởi tạo năm học mới: Sau khi khởi tạo năm học mới thành công, điều hướng tới màn hình Xếp lớp đầu năm.
 • Tại Hệ thống\Danh sách học sinh: Chỉnh sửa Sao chép danh sách học sinh thành Xếp lớp đầu năm.
 • Tại Hệ thống\Danh sách học sinh\Xếp lớp đầu năm:
  • Trường hợp lấy danh sách học sinh từ phân hệ Học sinh: Nếu đã khởi tạo năm học tương ứng, có thông tin danh sách lớp/học sinh: Lấy lên tất cả học sinh ở phân hệ Học sinh nhưng chưa có ở Khoản thu.
  • Trường hợp lấy danh sách học sinh từ năm học trước: Bổ sung tùy chọn Chỉ hiển thị những học sinh chưa có trong năm học mới.
  • Tại danh sách học sinh:
   • Sau khi Xác nhận thì tự động cập nhật dữ liệu vào Hệ thống\Danh sách học sinh.
   • Có thể chọn lại lớp cho học sinh. Những học sinh ở trạng thái Ngừng theo dõi sau khi chọn lớp thì tự động chuyển trạng thái sang Đang theo dõi.
 • Xem hướng dẫn chi tiết tại đây.

2. Kế toán mong muốn số thứ tự của các học sinh trong lớp được giữ nguyên khi thêm mới học sinh vào danh sách để tiện theo dõi và chấm ăn cho học sinh

Trước đây:

 • Đầu năm, Kế toán lập danh sách học sinh sắp xếp theo alphabet hoặc ngày sinh của học sinh. Mỗi học sinh sẽ báo STT của mình để HVCN chấm ăn và lấy cốc theo đúng STT. Trong năm, khi thêm học sinh mới vào danh sách lớp thì Kế toán sẽ cho xuống cuối để tiện theo dõi mà không ảnh hưởng đến danh sách đã xếp cũ.
 • Hiện tại trên phần mềm khi thêm mới mới hồ sơ tự động sắp xếp theo alphabet, Kế toán mất thời gian sắp xếp lại danh sách lớp theo đúng thứ tự ban đầu.

Từ phiên bản R162:

 • Tại Hệ thống\Danh sách học sinh:
  • Khi thêm, sửa hoặc nhập khẩu danh sách học sinh thì tự động thêm học sinh vào cuối danh sách lớp.
  • Tại biểu tượng dấu ba chấm, đổi tên chức năng Sắp lại thứ tự thành Sắp xếp danh sách học sinh.

   • Bổ sung tiện ích sắp xếp theo Toàn trường.
   • Khi ở lớp nào thì hiển thị form sắp xếp danh sách học sinh theo đúng lớp đấy.
  • Thay đổi icon Thiết lập cột hiển thị.
 • Phạm vi: Học sinh có trạng thái Theo dõi Ngừng theo dõi.
 • Xem hướng dẫn chi tiết tại đây.
Cập nhật 25/08/2023

Bài viết liên quan

Kênh hỗ trợ