1. Trang chủ
 2. Ôn tập
 3. Giáo viên
 4. Kiểm tra trực tuyến
 5. Hội đồng kiểm tra giám sát quá trình kiểm tra

Hội đồng kiểm tra giám sát quá trình kiểm tra

Giám sát quá trình kiểm tra

Khi bài kiểm tra diễn ra, Hội đồng giám sát quá trình làm bài kiểm tra của tất cả học sinh:

 1. Vào Kiểm tra, chọn Kế hoạch kiểm tra của Nhà trường. Chọn kỳ đánh giá cần giám sát.
 2. Nhấn vào Chi tiết của môn cần giám sát, chọn Giám sát.
 3. Khi tất cả học sinh đã sẵn sàng làm bài hoặc đã làm xong bài, Hội đồng có thể chọn Mở đề/Đóng đề trước thời gian quy định đã thiết lập trước đó.
 4. Trong quá trình diễn ra bài kiểm tra, Hội đồng sẽ nắm bắt được số học sinh Chưa tham gia, Đang làm bài, Đã nộp bài, Đang chờ.
 5. Hội đồng cũng nắm bắt được thời điểm học sinh vào làm và nộp bài tương ứng, thời gian làm bài và cảnh báo trong quá trình làm bài

Lưu ý: Trường hợp Học sinh thắc mắc về đề bài trong quá trình làm bài kiểm tra, Giáo viên có thể chọn biểu tượng đôi mắt để xem đề bài.

Cập nhật trạng thái làm bài

Hội đồng chủ động cập nhật trạng thái bài kiểm tra để học sinh tiếp tục làm bài trong trường hợp gặp sự cố (Mất kết nối Internet, mất điện, nhấn nhầm nút “Nộp bài”,…)

 1. Nhấn biểu tượng dấu ba chấm tại tên học sinh, chọn Xem bài làm để theo dõi trạng thái bài làm của học sinh.
 2. Chọn Cập nhật trạng thái làm bài của học sinh.
  • Làm tiếp bài kiểm tra: Học sinh tiếp tục hoàn thành bài kiểm tra đang làm. Kết quả được hệ thống cập nhật 1 phút/ lần, học sinh tiết kiệm thời gian làm lại bài.
  • Làm lại bài kiểm tra: Học sinh làm lại bài kiểm tra từ đầu, kết quả trước đó bị hủy bỏ.

3. Nhấn Xác nhận để cập nhật trạng thái làm bài cho học sinh.

Kiểm soát Học sinh gian lận

Hội đồng kiểm soát tình trạng của Học sinh trong quá trình làm bài kiểm tra (Chuyển qua lại các trình duyệt, các trang trên máy tính,…)

 1. Tại mục Giám sát, chọn biểu tượng đôi mắt Cảnh báo.
 2. Màn hình hiển thị thống kê vi phạm của học sinh (Số lượng lỗi, Thời gian, Nội dung, Thiết bị).
Cập nhật 19/04/2022

Bài viết liên quan

Kênh hỗ trợ