1. Trang chủ
 2. Các tính năng khác
 3. Tính năng mới
 4. Tính năng mới R160 – Phát hành ngày 06/07/2023

Tính năng mới R160 – Phát hành ngày 06/07/2023

EMIS Khoản thu

1. Khi thu tiền mặt tại trường, Thủ quỹ muốn nhanh chóng xác nhận và in biên lai thu tiền để phụ huynh không mất thời gian xếp hàng chờ nộp tiền

Trước đây:

 • Hàng tháng, trường hợp phụ huynh đến trường nộp học phí bằng tiền mặt, Thủ quỹ tiến hành Xác nhận và in Biên lai thu tiền cho Phụ huynh ký tên xác nhận.
 • Hiện tại phần mềm đã đáp ứng xác nhận và in biên lai thu tiền cho nhiều học sinh cùng lúc.
 • Tuy nhiên, Thủ quỹ mất thời gian chọn lại tham số báo cáo mỗi lần tìm kiếm và xác nhận học sinh cần thu tiền.
 • Nếu in biên lại trước thì Thủ quỹ mất thời gian dò tìm biên lai cho Phụ huynh.

Từ phiên bản R160:

 • Khi thu tiền mặt tại trường, Thủ quỹ muốn nhanh chóng xác nhận và in biên lai thu tiền để phụ huynh không mất thời gian xếp hàng chờ nộp tiền.
 • Tại Quản lý thu\Thu tiền\Thu theo học sinh: Sau khi tìm kiếm học sinh và đợt thu cần thu tiền, khi chọn Thu tiền và in.
  • Chỉ hiển thị Tham số báo cáo ở lượt in lần đầu tiên theo phiên làm việc của người dùng.
  • Lưu Mẫu theo loại Chứng từ thu tiền theo học sinh tại lần in gần nhất. Trường hợp Mẫu in gần nhất bị xóa mới hiển thị lại tham số báo cáo.

2. Phụ huynh mong muốn theo dõi được danh sách ngân hàng chấp nhận quét mã JETPAYQR để lựa chọn hình thức thanh toán phù hợp với ngân hàng đang sử dụng

Trước đây:

 • Tại đơn vị triển khai thanh toán qua JETPAY, đáp ứng hình thức Chuyển khoản định danh, JETPAY QR, Ví điện tử,… Phụ huynh theo dõi danh sách ngân hàng chấp nhận thanh toán mã JETPAY để  biết ngân hàng/ví điện tử mình đang sử dụng có thanh toán được không.
 • Trên SISAP/Cổng thanh toán, danh sách ngân hàng vừa chưa đầy đủ (VD: NCB, Seabank, Ví Payoo) hoặc thừa so với thực tế (VIB, Ví True Money,…): Khiến Phụ huynh không thanh toán được hoặc thanh toán bị lỗi.

Từ phiên bản R160:

 • Phụ huynh mong muốn theo dõi được danh sách ngân hàng chấp nhận quét mã JETPAY QR để lựa chọn hình thức thanh toán phù hợp với ngân hàng đang sử dụng.
 • Tại Cổng thanh toán\Danh sách đợt thu\Thanh toán: Hình thức Quét mã QR.
  • Chỉnh sửa chú thích thành: Sử dụng ứng dụng mobile banking của 35 ngân hàng hoặc 13 ví điện tử để quét mã.
  • Tại Danh sách ngân hàng chấp nhận mã QR:
   • Bổ sung thêm ngân hàng/ví điện tử: NCB – Ngân hàng quốc dân; SeaBank; Payoo.
   • Loại bỏ ngân hàng/ví điện tử khỏi danh sách: VIB, Cake by VPBank; True Money; Galaxy.
 • Xem hướng dẫn chi tiết tại đây.

3. Nhà trường mong muốn thay đổi trạng thái gạch nợ tự động đối với các giao dịch thanh toán không dùng tiền mặt của đối tác khác BIDV để thực hiện thu theo đúng thực tế

Trước đây:

 • Tại các đơn vị triển khai thanh toán không dùng tiền mặt, phát sinh một số trường hợp đơn vị mong muốn Hủy giao dịch gạch nợ tự động vì các lý do sau:
  • Kế toán lập đợt thu thừa/thiếu khoản thu, sai số lượng đăng ký.
  • Phụ huynh chuyển khoản vào đúng tài khoản Nhà trường, tuy nhiên ngân hàng hoàn toàn tiền lại cho Phụ huynh vì Ngân hàng thiết lập sai tên trường; đổ nhầm tiền vào tài khoản khác;…
  • Phụ huynh thanh toán QR lỗi và được hoàn tiền hoặc thanh toán không thành công.
 • Hiện tại phần mềm đã đáp ứng Hủy thu tiền đối với giao dịch Đã xác nhận thu (tự động) tại các giao dịch qua ngân hàng BIDV, chưa đáp ứng cho mọi ngân hàng.
 • Nhà trường mất thời gian liên hệ Tư vấn và làm Phiếu đề nghị hỗ trợ dữ liệu để kỹ thuật Hủy giao dịch gạch nợ tự động giúp Nhà trường.

Từ phiên bản R160:

 • Nhà trường mong muốn thay đổi trạng thái gạch nợ tự động đối với các giao dịch thanh toán không dùng tiền mặt của đối tác khác BIDV để thực hiện thu theo đúng thực tế.
 • Phạm vi: Tất cả giao dịch gạch nợ tự động từ các kênh thanh toán.
 • Tại Hệ thống\Tra cứu giao dịch thanh toán online: Cho phép Hủy thu các giao dịch gạch nợ tự động.

  • Chỉ được Hủy thu từng giao dịch.
  • Sau khi xác nhận Hủy thu, xóa bỏ bản ghi tại màn hình Tra cứu giao dịch thanh toán online và ghi nhận tại Nhật ký truy cập. 
  • Đối với giao dịch đã phát hành hóa đơn điện tử, không cho hủy thu.
 • Xem hướng dẫn chi tiết tại đây.
Cập nhật 04/07/2023

Bài viết liên quan

Kênh hỗ trợ