1. Trang chủ
 2. Thiết bị (Mới)
 3. Câu hỏi thường gặp
 4. Giáo viên bộ môn nhanh chóng đăng ký mượn các thiết bị giống nhau trong nhiều ngày, nhiều tuần để tận dụng thông tin và tiết kiệm thời gian thì làm thế nào?

Giáo viên bộ môn nhanh chóng đăng ký mượn các thiết bị giống nhau trong nhiều ngày, nhiều tuần để tận dụng thông tin và tiết kiệm thời gian thì làm thế nào?

Mục đích: Giúp GVBM nhanh chóng đăng ký mượn các thiết bị giống nhau trong nhiều ngày, nhiều tuần để tận dụng thông tin và tiết kiệm thời gian.

Hướng dẫn thực hiện

Cách 1: Vào Mượn trả\Kế hoạch mượn

 1. Chọn tuần đăng ký thầy cô muốn sao chép phiếu đăng ký mượn thiết bị, chọn Sao chép phiếu.
 2. Chọn tuần cần sao chép phiếu mượn tới bằng cách chọn biểu tượng mũi tên để hiển thị danh sách tuần.
  Lưu ý: Thầy cô có thể chọn sao chép đến nhiều tuần trong trường hợp không chọn hiển thị thông tin Tiết (PPCT) – Tên bài dạy trong mục Thiết lập phiếu đăng ký mượn.
 3. Chọn Xác nhận.
 4. Sau khi sao chép thành công, thầy cô có thể xem lại thông tin và bổ sung thông tin như: Tiết (PPCT) – Tên bài dạy, Lớp, Mục đích,…
  Nhấn Lưu để hoàn tất.

Cách 2: Vào Mượn trả\Mượn thiết bị

 1. Sau khi thiết lập phiếu đăng ký mượn thiết bị thành công, chọn Sao chép phiếu.
 2. Nhấn vào biểu tượng mũi tên để chọn tuần cần sao chép thông tin tới trong danh sách.
  Lưu ý: Thầy cô có thể chọn sao chép đến nhiều tuần trong trường hợp không chọn hiển thị thông tin Tiết (PPCT) – Tên bài dạy trong mục Thiết lập phiếu đăng ký mượn.
 3. Nhấn Xác nhận, sau khi sao chép thành công, thầy cô có thể xem lại thông tin và bổ sung thông tin như: Tiết (PPCT) – Tên bài dạy, Lớp, Mục đích,…
  Nhấn Lưu để hoàn tất.
Cập nhật 27/05/2022

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Kênh hỗ trợ