1. Trang chủ
 2. Các tính năng khác
 3. Tính năng mới
 4. Tính năng mới R167 – Phát hành ngày 11/11/2023

Tính năng mới R167 – Phát hành ngày 11/11/2023

I. EMIS Thư viện

Bạn đọc muốn lấy lại mật khẩu để đăng nhập được vào Cổng thư viện điện tử

Trước đây:

 • Khi bạn đọc truy cập vào Cổng thư viện điện tử, bạn đọc quên mật khẩu và muốn lấy lại mật khẩu. Bạn đọc thường liên hệ trực tiếp với CBTV/GVCN để nhờ hỗ trợ.
 • Hiện tại phần mềm đáp ứng tại phần Tài khoản bạn đọc\Thông tin chi tiết: Hiển thị mật khẩu mặc định của bạn đọc, kể cả trường hợp đã thay đổi mật khẩu.
 • Bạn đọc chưa thể lấy lại mật khẩu.

Từ phiên bản R167:

 • Tại EMIS Thư viện\Bạn đọc\Danh sách tài khoản bạn đọc:
  • Quản trị hệ thống/CBTV có thể chọn một hoặc nhiều học sinh để khôi phục mật khẩu cùng lúc.
  • Khi chọn vào dấu ba chấm, bổ sung tiện ích Đặt lại mật khẩu mặc định.
  • Xem hướng dẫn chi tiết tại đây.
 • Tại Cổng thư viện điện tử:
  • Sau khi nhập mật khẩu được CBTV cấp, hiển thị màn cập nhật lại mật khẩu ngay từ lần đầu đăng nhập.

II. EMIS  Khoản thu

Kế toán mong muốn nhanh chóng in danh sách bảng chấm ăn để làm hồ sơ quản lý thu

Trước đây:

 • Tại đơn vị, hàng ngày thực hiện ghi nhận chấm ăn cho học sinh. Cuối tháng, kế toán in kết quả chấm ăn cả tháng để gửi BGH đối chiếu với sổ đi chợi của bộ phận bán trú, đánh giá hiệu quả công tác bán trú và cũng làm hồ sơ trong công tác quản lý bán trú để nộp lên PGD.
 • Hiện tại với tính năng Ghi nhận số lượng thực tế:
  • Cho phép ghi nhận số lượng thực tế sử dụng hàng ngày cho khoản thu có đơn vị tính là ngày/buổi.
  • Cho phép in danh sách ghi nhận số lượng thực tế và tổng hợp được học sinh có sử dụng (có ăn)/không sử dụng (không ăn).
 • Khi thay đổi từ mẫu cũ (chỉ tổng hợp học sinh có sử dụng) sang mẫu mới (tổng hợp thêm cả học sinh không sử dụng), Kế toán mất nhiều thời gian để thay đổi theo mẫu cũ.

Từ phiên bản R167:

 • Kế toán có thể nhanh chóng in danh sách bảng chấm ăn để làm hồ sơ quản lý thu.
 • Tại Quản lý thu\Ghi nhận số lượng thực tế: Khi in bổ sung thêm tham số:
  • Tùy chọn in: Hiển thị tỷ lệ sử dụng.
  • Nếu tích chọn sẽ in mẫu có Tỷ lệ sử dụng và Tổng SL không sử dụng.
  • Nếu không tích chọn sẽ in mẫu không có Tỷ lệ sử dụng và Tổng SL không sử dụng.
 • Xem hướng dẫn chi tiết tại đây.
Cập nhật 08/11/2023

Bài viết liên quan

Kênh hỗ trợ