1. Trang chủ
 2. Các tính năng khác
 3. Tính năng mới
 4. Tính năng mới R164 – Phát hành ngày 22/09/2023

Tính năng mới R164 – Phát hành ngày 22/09/2023

1. Khi thanh toán tiền học qua JETPAY, Phụ huynh mong muốn linh hoạt thanh toán tiền học cho con phù hợp với tình hình tài chính gia đình để đỡ áp lực thanh toán một lần

Trước đây:

 • Với đơn vị ngoài công lập, số tiền học phí lớn, để giảm áp lực tài chính cho các phụ huynh, nhà trường cho phép phụ huynh đóng dần, không nhất thiết đóng 1 lần. Sau khi thanh toán, phụ huynh mong muốn xem lại lịch sử thanh toán.
 • Hiện tại trên cổng thanh toán JETPAY, chưa cho phép thanh toán theo từng khoản thu, theo dõi lịch sử thanh toán.

Từ phiên bản R164:

 • Khi thanh toán tiền học qua JETPAY, Phụ huynh có thể linh hoạt thanh toán tiền học cho con phù hợp với tình hình tài chính gia đình để đỡ áp lực thanh toán một lần.

2. Trước khi thực hiện xóa gây ảnh hưởng lớn đến dữ liệu nhà trường, người dùng muốn có sự xác nhận chắc chắn để tránh thao tác nhầm, sai gây mất dữ liệu

Trước đây:

 • Khi khởi tạo năm học mới, Kế toán thấy danh sách học sinh không đúng thực tế sẽ xóa học sinh khỏi danh sách tránh nhầm lẫn. Trước khi xóa Kế toán kiểm tra lại thông tin như tình hình thu tiền, số tồn còn nợ, tình hình miễn giảm,.. để đảm bảo không ảnh hưởng đến dữ liệu nhà trường.
 • Hiện tại trên phần mềm cho phép xóa hồ sơ học sinh theo năm học hiện tại hoặc ở tất cả các năm. Đối với học sinh đã phát sinh dữ liệu chỉ hiển thị cảnh báo, cho xem Chi tiết và vẫn cho phép xóa hồ sơ.
 • Kế toán lỡ tay xóa những học sinh phát sinh dữ liệu năm học cũ.

Từ phiên bản R164:

 • Trước khi thực hiện xóa gây ảnh hưởng lớn đến dữ liệu nhà trường, người dùng muốn có sự xác nhận chắc chắn để tránh thao tác nhầm, sai gây mất dữ liệu.
 • Tại Hệ thống\Danh sách học sinh\Học sinh trong năm học hiện tại: Chỉ đáp ứng Xóa hồ sơ học sinh tại năm học hiện tại.
  • Khi xóa học sinh chưa phát sinh dữ liệu, hiển thị cảnh báo như sau:
  • Khi xóa nhiều học sinh đã phát sinh dữ liệu, hiển thị cảnh báo như sau:
   • Khi chọn Xem chi tiết phát sinh: Hiển thị Danh sách học sinh phát sinh dữ liệu, bổ sung nguyên nhân Chi tiết.
   • Yêu cầu nhập mật khẩu tài khoản để xác nhận xóa dữ liệu.
  • Không cho phép xóa trong các trường hợp sau:
   • Học sinh đã phát sinh hóa đơn
   • Đã phát sinh thu phí Phụ huynh
   • Đã phát sinh thu tiền trực tuyến.
   • Phạm vi phát sinh trong năm học hiện tại.
 • Tại Hệ thống\Danh sách học sinh\Tất cả học sinh trong hệ thống:
  • Hiển thị cảnh báo khi xóa hồ sơ học sinh ở tất cả các năm.
  • Nhập thông tin tài khoản và mật khẩu để xác nhận xóa.
  • Không cho phép xóa trong các trường hợp sau:
   • Học sinh đã phát sinh hóa đơn
   • Đã phát sinh thu phí Phụ huynh
   • Đã phát sinh thu tiền trực tuyến.
   • Phạm vi trên toàn hệ thống.
 • Xem chi tiết tại đây.

3. Sau khi khởi tạo năm học mới, Kế toán mong muốn tiếp tục thu tiền các đợt thu của năm học cũ trên ứng dụng SISAP để hoàn thiện tình hình thu theo đúng kế hoạch

Trước đây:

 • Tại đơn vị có  tổ chức kì hè, trước khi hoàn thiện kế hoạch thu kỳ hè thì Kế toán đã tạo năm học mới để chuẩn bị danh sách học sinh và tiến hành kế hoạch thu đầu năm học.
 • Phần mềm đáp ứng khởi tạo năm học mới khi chưa hoàn thiện kỳ hè và gửi thông báo đợt thu của năm học cũ.
 • Tuy nhiên trên ứng dụng SISAP Phụ huynh, phần mềm chỉ đáp ứng hiển thị năm học mới nhất, nhận thông báo thu tiền những không thanh toán được các đợt thu năm học cũ.
 • Phụ huynh nhận được thông báo trên SISAP nhưng không thanh toán được các đợt thu năm học cũ khi Nhà trường đã khởi tạo năm học mới.

Từ phiên bản R164:

 • Sau khi khởi tạo năm học mới, Kế toán mong muốn tiếp tục thu tiền các đợt thu của năm học cũ trên ứng dụng SISAP để hoàn thiện tình hình thu theo đúng kế hoạch.
 • Trên ứng dụng SISAP Phụ huynh:
 • Tại Học phí\Cần thanh toán: Hiển thị tất cả Đợt thu chưa thanh toán của học sinh tại tất cả năm học.
 • Tại Học phí\Lịch sử thanh toán:
  • Chỉ hiển thị lịch sử thanh toán của các Đợt thu có Thời gian phụ huynh thanh toán thuộc phạm vi thời gian Năm học mới nhất.
  • Ví dụ: Phụ huynh thanh toán Đợt thu tháng 08/2022 vào 05/09/2023. Phạm vi năm học 2023 – 2024 từ tháng 09/02023 – tháng 08/2024 -> Có hiển thị Lịch sử thanh toán của Đợt thu tháng 8/2022.
Cập nhật 25/09/2023

Bài viết liên quan

Kênh hỗ trợ