1. Trang chủ
 2. Các tính năng khác
 3. Tính năng mới
 4. Tính năng mới R142 – Ngày phát hành 13/09/2022

Tính năng mới R142 – Ngày phát hành 13/09/2022

1. Phòng Tài chính mong muốn tự tổng hợp tình hình sử dụng chứng từ thu tiền của các đơn vị trực thuộc để chủ động kiểm soát tình hình thu tiền và xuất chứng từ

Trước đây:

 • Phòng Tài chính không chủ động nắm bắt được tình hình sử dụng chứng từ thu tiền của các đơn vị nhà trường cấp dưới.
 • Phòng Tài chính cũng không nắm bắt được số tiền trên chứng từ và số tiền thực tế phụ huynh nộp có đúng không.

Từ phiên bản R142: 

 • Phòng Tài chính có thể tự tổng hợp tình hình sử dụng chứng từ thu tiền của các đơn vị trực thuộc.
 • Phần mềm bổ sung báo cáo Tình hình sử dụng chứng từ thu tiền tại Danh sách báo cáo.
 • Xem hướng dẫn chi tiết tại đây.

2. Kế toán mong muốn dễ dàng theo dõi lại được các thao tác làm ảnh hưởng đến số chứng từ để kiểm soát chứng từ thu tiền của học sinh

Từ phiên bản R142:

 • Kế toán có thể theo dõi lại được các thao tác làm ảnh hưởng đến số chứng từ để kiểm soát chứng từ thu tiền của học sinh.
 • Tại Hệ thống\Tiện ích\Nhật ký truy cập, Kế toán có thể xem lịch sử truy cập và các thao tác liên quan đến chứng từ của người dùng cụ thể tại khoảng thời gian mong muốn: Hủy thu tiền; Đánh lại số chứng từ; Đánh trước số chứng từ; Xóa học sinh khỏi đợt thu; Xóa đợt thu.
 • Xem hướng dẫn chi tiết tại đây.

3. Phòng Tài chính mong muốn chủ động kiểm soát tình hình xuất chứng từ thu tiền của các đơn vị trực thuộc (tiếp)

Từ phiên bản R142:

 • Cán bộ Phòng Tài chính có thể theo dõi chi tiết tình hình sử dụng chứng từ thu tiền của các đơn vị trực thuộc.
 • Vào Tiện ích\Tình hình sử dụng chứng từ thu tiền.
 • Thiết lập bộ lọc để lọc nhanh lịch sử sử dụng chứng từ của từng đơn vị tại khoảng thời gian mong muốn.

4. Cán bộ Tài chính PGD mong muốn in báo cáo Tổng hợp chi phí hỗ trợ trẻ khuyết tật thuộc diện hộ nghèo, cận nghèo để gửi Sở Tài chính (Tiếp)

Từ phiên bản R142:

 • Kế toán bổ sung nhanh hàng loạt học sinh thuộc diện được hỗ trợ bằng cách Nhập khẩu danh sách.
 • Xem hướng dẫn chi tiết tại đây.

5. Đáp ứng tra cứu thông tin tiền học bằng số điện thoại phụ huynh trên website bill.jetpay.vn

 • Phụ huynh có số điện thoại liên kết với Mã học sinh của con trên phần mềm EMIS Khoản thu có thể truy cập website để tra cứu thông tin học phí của con tại: https://bill.jetpay.vn/
 • Xem hướng dẫn chi tiết tại đây.
Cập nhật 13/09/2022

Bài viết liên quan

Kênh hỗ trợ