1. Trang chủ
 2. Thư viện (Mới)
 3. Câu hỏi thường gặp
 4. Cán bộ thư viện thêm nhanh nhiều người kí biên bản nhập sách để biên bản có đủ xác nhận của các bên liên quan theo quy định của thư viện

Cán bộ thư viện thêm nhanh nhiều người kí biên bản nhập sách để biên bản có đủ xác nhận của các bên liên quan theo quy định của thư viện

 • Khi thư viên nhập sách về cần lập biên bản trong đó có nhiều người chịu trách nhiệm kí. Hiện phần mềm chưa thiết lập được nhiều người kí nên cán bộ thư viên cần xuất file ra và chỉnh sửa thủ công mỗi lần nhập sách.
 • Từ phiên bản R136,  cán bộ thư viện có thể thêm nhanh thông tin nhiều người kí biên bản nhập sách để biên bản có đủ xác nhận các bên liên quan theo quy định của thư viện bằng thiết lập tùy chỉnh chân chữ ký.
 • Hướng dẫn chi tiết tại đây.
 • Ngoài ra, hệ thống thiết lập chân chữ ký tương tự tại các báo cáo sau:
  1. TV-BC01: Danh sách mượn quá hạn chưa trả
  2. TV-BC03: Sổ thống kê bạn đọc
  3. TV-S02: Sổ đăng ký sách giáo khoa
  4. TV-S03: Sổ đăng ký cá biệt
Cập nhật 28/09/2022

Bài viết liên quan

Kênh hỗ trợ