1. Trang chủ
 2. Thư viện (Mới)
 3. Câu hỏi thường gặp
 4. Cán bộ thư viện mong muốn có danh sách học sinh chưa trả sách khi sắp đến hạn trả theo từng lớp để nhắc nhở thì làm thế nào?

Cán bộ thư viện mong muốn có danh sách học sinh chưa trả sách khi sắp đến hạn trả theo từng lớp để nhắc nhở thì làm thế nào?

Mục đích: Giúp Cán bộ thư viện dễ dàng in danh sách những học sinh sắp đến hạn trả sách theo từng lớp để theo dõi số lượng, nhắc nhở.

Hướng dẫn thực hiện:

 1. Vào Mượn trả\Quản lý mượn trả, nhấn vào biểu tượng máy in để in Danh sách mượn quá hạn chưa trả.

 2. Khai báo tham số để lấy lên báo cáo:

  • Tính đến ngày: Để in danh sách nhắc nhở học sinh sắp đến hạn trả sách. Nhập ngày hẹn trả để phần mềm lấy lên tất cả học sinh có phiếu mượn sách hẹn trả vào ngày này.
  • Đối tượng: Học sinh (Hoặc Giáo viên/Tất cả tùy theo nhu cầu đơn vị)
  • Tùy chọn In mỗi lớp/phòng ban một danh sách: Để thuận tiện nhắc nhở học sinh sắp đến hạn trả sách theo lớp.
  • Tùy chỉnh hiển thị Chân chữ ký.
 3. Nhấn Đồng ý để lấy lên danh sách học sinh sắp quá hạn trả.
Cập nhật 28/02/2023

Bài viết liên quan

Kênh hỗ trợ