1. Trang chủ
 2. Thư viện (Mới)
 3. Báo cáo
 4. TV-BC03: Sổ thống kê bạn đọc

TV-BC03: Sổ thống kê bạn đọc

Mục đích
CBTV có thể theo dõi và thống kê lượt đọc tại chỗ chi tiết theo khối/lớp theo ngày tương ứng với các loại sách, tính tỷ lệ bạn đọc để gửi báo cáo cho BGH nắm bắt tình hình mượn sách trong trường.

Các bước thực hiện:

Để in Sổ thống kê bạn đọc, anh chị thực hiện như sau:

 1. Vào Báo cáo\TV-BC03: Sổ thống kê bạn đọc.
 2. Khai báo tham số:
  • Chọn tham số lấy dữ liệu thống kê Từ tháng – Đến Tháng.
  • Tích chọn In bìa sổ để in bìa sổ theo mẫu của chương trình.
  • Chân chữ ký: Thiết lập thêm thông tin chân chữ ký của những người kí biên bản nhập sách theo quy định thư viện:
   • Chọn Tùy chỉnh hiển thị
   • Thiết lập thông tin chân chữ ký: Chọn vào ô tương ứng và nhập các thông tin tiêu đề người ký, tên người ký và tích chọn tại cột Hiển thị để tùy chỉnh hiển thị chữ ký.
   • Nhấn Lưu.

3. Nhấn Đồng ý và kiểm tra số liệu.

Cập nhật 16/06/2022

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Kênh hỗ trợ