1. Trang chủ
  2. Thư viện (Mới)
  3. Báo cáo
  4. TV-S02: Sổ đăng ký sách giáo khoa

TV-S02: Sổ đăng ký sách giáo khoa

Mục đích
Giúp đơn vị trường học có thể nhanh chóng in được sổ đăng ký sách giáo khoa trong trường
Các bước thực hiện:

  1. Chọn Thư viện\Báo cáo\TV-S02: Sổ đăng ký sách giáo khoa
  2. Nhấp đúp chuột vào báo cáo cần xem trên danh sách hoặc chọn báo cáo trên danh sách, nhấn Xem báo cáo.
  3. Chọn các tham số báo cáo: Kỳ báo cáo, Năm bắt đầu kiểm kê, Loại sách (Nếu có nhiều hơn 1 loại sách trong nhóm loại Sách giáo khoa)
  4. Nhấn Đồng ý và kiểm tra số liệu trên báo cáo
Cập nhật 14/07/2021

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Kênh hỗ trợ