1. Trang chủ
 2. Thư viện (Mới)
 3. Báo cáo
 4. TV-BC01: Danh sách mượn quá hạn chưa trả

TV-BC01: Danh sách mượn quá hạn chưa trả

Mục đích: Giúp CBTV theo dõi và thống kê sách đã cho mượn nhưng chưa trả theo từng đối tượng bạn đọc nhằm thúc giục bạn đọc trả sách cho thư viện hoặc tính thời gian mượn quá hạn chưa trả theo nội quy thư viện.

Các bước thực hiện:

Để in Danh sách phiếu mượn trả quá hạn, CBTV thực hiện bằng 1 trong 2 cách như sau:

Cách 1: In tại chức năng Báo cáo

 • Chọn Thư viện/Báo cáo/ TV-BC01: Danh sách mượn quá hạn chưa trả
 • Nhấn đúp chuột vào tên báo cáo hoặc nhấn Xem để xem báo cáo
 • Khai báo các tham số báo cáo để chọn các phiếu mượn quá hạn chưa trả
  • Đến ngày: Khoanh vùng danh sách quá hạn chưa trả tính đến ngày đã chọn
  • Đối tượng: Thống kê danh sách theo các đối tượng bạn đọc: Học sinh, Giáo viên hoặc Tất cả
 • Nhấn Đồng ý và kiểm tra kết quả.

Cách 2: In tại màn hình Quản lý mượn trả

 • Tại màn hình Quản lý mượn trả, nhấn vào Biểu tượng máy in, chọn Danh sách phiếu mượn trả quá hạn.
 • Khai báo các tham số báo cáo để chọn các phiếu mượn quá hạn chưa trả
  • Đến ngày: Khoanh vùng danh sách quá hạn chưa trả tính đến ngày đã chọn
  • Đối tượng: Thống kê danh sách theo các đối tượng bạn đọc: Học sinh, Giáo viên hoặc Tất cả
 • Nhấn Đồng ý và kiểm tra kết quả.
Cập nhật 14/07/2021

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Kênh hỗ trợ