1. Trang chủ
 2. Các tính năng khác
 3. Tính năng mới
 4. Tính năng mới R163 – Phát hành ngày 12/09/2023

Tính năng mới R163 – Phát hành ngày 12/09/2023

1. Kế toán mong muốn nắm bắt nhanh danh sách học sinh theo từng diện miễn giảm và theo thời gian miễn giảm để dễ dàng kiểm tra và xác nhận thông tin đã được ghi nhận đúng, đủ

Trước đây:

 • Đơn vị ở vùng đặc biệt khó khăn nên có tới hơn 130 học sinh trong danh sách miễn giảm. Sau khi lập danh sách miễn giảm thì Kế toán sẽ rà soát lại thông tin đã được ghi nhận đúng, đủ chưa. Do đơn vị có phát sinh trường hợp: HK I học sinh thuộc diện miễn giảm Hộ nghèo\Hộ cận nghèo, tuy nhiên sang HK II học sinh đó đã hết thuộc diện miễn giảm.
 • Phần mềm lọc, tìm kiếm các trường thông tin: họ tên học sinh, ngày sinh, lớp, khoản thu, diện miễn giảm. Chưa đáp ứng lọc: mức miễn giảm, thời gian miễn giảm.
 • Kế toán khó kiểm tra thông tin các diện miễn giảm theo từng thời gian miễn giảm. Mất thời gian lọc thủ công để kiểm tra ở bên ngoài phần mềm.

Từ phiên bản R163:

 • Kế toán mong muốn nắm bắt nhanh danh sách học sinh theo từng diện miễn giảm và theo thời gian miễn giảm để dễ dàng kiểm tra và xác nhận thông tin đã được ghi nhận đúng, đủ.
 • Tại Lập kế hoạch thu\Danh sách miễn giảm : Khi Xem theo Học sinh/Khoản thu cho phép lọc theo Mức miễn giảmThời gian miễn giảm (Cả năm; HKI; HKII; Tùy chọn)

2. Tại đơn vị đánh trước số chứng từ, Kế toán mong muốn lập phiếu thu cho học sinh với số tiền đã thu và ngày thu tương ứng theo đúng tình hình thu thực tế

Trước đây:

 • Khi thu tiền mặt, đơn vị cho phép phụ huynh nộp thiếu và sẽ xuất biên lai theo đúng số tiền đã nộp và ngày thu.
 • Đơn vị đánh trước số chứng từ. Đối với trường hợp Phụ huynh đóng tiền vào nhiều thời gian khác nhau thì Kế toán xuất phiếu thu với số tiền nộp lần 1 theo số chứng từ đã đánh trước đó, các phiếu thu sau sẽ lấy số chứng từ tiếp theo sau số chứng từ mới nhất đã đánh trước đó.
  VD: Học sinh A tại đợt thu các khoản thu tiểu học nộp ngày 31/03 là 750.000, ngày 04/10 là 5.250.000 => Kế toán sẽ xuất 2 phiếu thu theo ngày thu 31/03 và 04/10.
 • Phần mềm đáp ứng đánh trước số chứng từ xuất 1 phiếu thu theo tổng số tiền phải thu, không đáp ứng xuất phiếu thu theo từng ngày thu khác nhau. Kế toán mất thời gian xuất phiếu thu theo ngày thu ở bên ngoài phần mềm

Từ phiên bản R163:

 • Tại đợn vị đánh trước số chứng từ, Kế toán mong muốn lập phiếu thu cho học sinh với số tiền đã thu và ngày thu tương ứng theo đúng tình hình thu thực tế.
 • Phạm vi: Tại Hệ thống\Danh sách chứng từ, thông báo thu tiền\Thêm mẫu\Loại mẫu “Chứng từ thu theo học sinh”, mặc định trên chương trình 13 mẫu theo các khổ giấy của Loại mẫu Chứng từ thu theo học sinh.
  • Đối với mẫu khổ A5: Khi nội dung quá dài giữ nguyên như hiện tại, không căn chỉnh.
  • Đáp ứng chung cho thiết lập Đánh trước số chứng từ hoặc Đánh lại số chứng từ.
 • Đối với các mẫu Chứng từ thu theo học sinh:
  • Phần thông tin Đã nhận đủ số tiền bổ sung thông tin Số tiềnThời gian theo từng lần thu.
  • Đáp ứng hiển thị cho các trường hợp học sinh có 2 ngày thu trở lên.

3. MISA EMIS mong muốn cập nhật mức lương cơ sở mới nhất trên Danh sách người chỉ tham gia BHYT theo Nghị định 24/2023/NĐ-CP

Trước đây:

 • Ngày 14/05/2023, Chính phủ ban hành Nghị định 24/2023/NĐ-CP tăng mức lương cơ sở lên 1.8 triệu đồng từ ngày 01/07/2023.
 • Tại phân hệ Y tế: Báo cáo danh sách người chỉ tham gia BHYT dựa trên mức lương cơ sở chưa cập nhật Mức lương cơ sở mới nhất theo nghị định 24/2023/NĐ-CP.

Từ phiên bản R163:

 • MISA EMIS mong muốn cập nhật mức lương cơ sở trên Danh sách người chỉ tham gia BHYT theo nghị định 24/2023/NĐ-CP.
 • Tại phân hệ Y tế\Bảo hiểm y tế: Khi in Danh sách người chỉ tham gia BHYT B03-TS, thay đổi mức lương cơ sở thành 1.800.000 đồng theo Nghị định 24/2023/NĐ-CP.

4. Kế toán mong muốn mã học sinh được cập nhật theo quy tắc mới sau khi sao chép danh sách học sinh từ năm học cũ để tiết kiệm thời gian và tránh trùng với các học sinh được thêm mới

Trước đây:

 • Sang năm học mới, Kế toán mong muốn thay đổi mã học sinh của các học sinh cũ theo quy tắc mới để đồng bộ với các học sinh mới dễ nhớ.
 • Kế toán mất thời gian tự tạo mã học sinh theo quy tắc mới cho các học sinh cũ và phải kiểm tra để tránh trùng với các học sinh mới mà phần mềm tự tạo.

Từ phiên bản R163:

 • Kế toán mong muốn mã học sinh được cập nhật theo quy tắc mới sau khi sao chép danh sách học sinh từ năm học cũ để tiết kiệm thời gian và tránh trùng với các học sinh được thêm mới.
 • Tại Hệ thống\Danh sách học sinh, bổ sung nút Thay đổi mã học sinh:

  • Chỉ hiển thị tại năm học mới nhất.
  • Khi chọn hiển thị form Thay đổi mã học sinh.
  • Sau khi Xác nhận, tự động sinh mã từ mã có STT lớn nhất tại đơn vị + 1. Trong quá trình sinh mã, tự động bỏ qua những mã đã tồn tại trên hệ thống.
  • Xem hướng dẫn chi tiết tại đây.
Cập nhật 11/09/2023

Bài viết liên quan

Kênh hỗ trợ