Báo cáo thống kê hai mặt giáo dục

Lưu ý:Trước khi lập báo cáo thống kê chất lượng các môn, anh/chị cần thực hiện tổng hợp kết quả học tập (cấp THCS/THPT) lấy lên báo cáo kết quả học tập và hạnh kiểm trong kỳ học được chọn.

 1. Vào menu Báo cáo\Danh sách báo cáo\Đảm bảo chất lượng giáo dục
 2. Lựa chọn thống kê hai mặt giáo dục.
 3. Nhấn Xem hoặc nháy đúp chuột phải vào tên báo cáo để lựa chọn phạm vi và kỳ học lấy lên báo cáo.
  • Lưu ý: Tích chọn So sánh dữ liệu để so sánh với các kỳ gần nhất.
  • Trường hợp trường có tổ chức thi lại/đánh giá kết quả rèn luyện trong hè và đã cập nhật vào phần mềm.
   Tích chọn Cập nhật kết quả thi lại rèn luyện để xem báo cáo sau khi cập nhật kết quả thi lại, rèn luyện sau hè.
 4. Nhấn Đồng ý.

Lưu ý: Tại màn hình chi tiết báo cáo, anh/chị có thể:

 • Lưu báo cáo về máy với các định dạng khác nhau
 • Chỉnh sửa, thiết lập lại các tham số báo cáo
Cập nhật 28/08/2020

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Kênh hỗ trợ