Thiết lập định dạng số

Mục đích: 

Hỗ trợ CBTB đồng nhất số chữ số sau dấu phẩy cho từng loại đơn vị tính: Hệ số tỷ lệ, Số lượng, Số tiền.

Các bước thực hiện:

  1. Vào Thiết bị (mới)/Hệ thống/Thiết lập, chọn Thiết lập định dạng số.
  2. Tại đây, anh/chị có thể thiết lập số chữ số sau dấu phẩy cho các đơn vị tính:
    • Hệ số tỷ lệ (VD: 20% hoặc 20,0% hoặc 20,00%)
    • Số lượng (VD: 20 cái hoặc 20,0 cái hoặc 20,00 cái)
    • Số tiền (VD: 20.000 hoặc 20.000,0 hoặc 20.000,00)
Cập nhật 19/07/2021

Bài viết liên quan

Kênh hỗ trợ