Thông tin đơn vị

Mục đích: Giúp thiết lập thông tin chung của đơn vị chủ quản và và thông tin người ký báo cáo của nhà trường.

Hướng dẫn thực hiện:

  1. Vào Hệ thống\Thiết lập\Thông tin đơn vị.
  2. Tại mục Thông tin chung:
      • Tên đơn vị chủ quản: Tự động lấy lên theo giấy phép sử dụng. Anh/chị có thể chỉnh sửa thông tin nếu có thay đổi.
      • Tên trường: Mặc định lấy tên trên giấy phép sử dụng, thông tin này không được phép thay đổi.

Nhấn Lưu để lưu thông tin chung đơn vị. Thông tin đơn vị chủ quản và tên trường sẽ xuất hiện trên các mẫu in như: Phiếu nhập kho; Biên bản kiểm kê thiết bị; Đề nghị thanh lý thiết bị, Biên bản thanh lý thiết bị,…

3. Tại mục Thông tin người ký báo cáo: 

  • Anh/chị nhập thông tin người ký tương ứng với chức danh và tiêu đề người ký.
  • Nhấn Lưu. Danh sách chân chữ ký này sẽ được hiển thị để anh/chị chọn nhanh khi in các biểu mẫu, báo cáo.
Cập nhật 18/07/2022

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Kênh hỗ trợ