1. Trang chủ
 2. Thiết bị (Mới)
 3. Hệ thống
 4. Thiết lập
 5. Quy định số tiết sử dụng thiết bị

Quy định số tiết sử dụng thiết bị

Mục đích

Giúp CBTB quản lý được quy định số tiết sử dụng thiết bị để đảm bảo giáo viên thực hiện đúng theo quy định.

Các bước thực hiện

Anh/chị lựa chọn cách quản lý quy định sử dụng thiết bị chi tiết theo giáo viên hoặc theo từng môn học phù hợp với trường của mình, đồng thời quản lý theo kỳ hoặc tháng.

Vui lòng nhấn biểu tượng mũi tên để xem hướng dẫn chi tiết cho từng cách quản lý.

I. Quy định sử dụng thiết bị chi tiết đến từng giáo viên

I. Quy định sử dụng thiết bị chi tiết đến từng giáo viên

 1. Vào Hệ thống/Quy định số tiết sử dụng thiết bị, chọn cách quản lý chi tiết theo từng giáo viên.
 2. Phần mềm hiển thị danh sách tất cả các môn học, cần thêm quy định số tiết sử dụng thiết bị cho giáo viên dạy môn nào thì nhấn vào môn học đó để khai báo.
 3. Khai báo các thông tin:

  • Họ tên giáo viên, Dạy lớp,
  • Số tiết dạy sử dụng thiết bị với mục đích Thực hành (TH)Biểu diễn (BD) ở các khối giáo viên đó giảng dạy.
 4. Nhấn Thêm GV để thêm thông tin số tiết sử dụng thiết bị của giáo viên khác cùng giảng dạy môn học đang chọn.
  Phần mềm hiển thị danh sách giáo viên thuộc Tổ chuyên môn tương ứng môn học đang chọn. Anh/chị chọn giáo viên cần thêm thông tin, nhấn Thêm
 5. Anh/chị có thể sao chép thông tin sử dụng thiết bị của giáo viên vừa khai báo xuống dòng bên dưới bằng cách nhấn biểu tượng này. Sau khi hoàn tất nhấn Lưu
 6. Trường hợp anh/chị quy định số tiết sử dụng thiết bị theo tháng thì có thể theo dõi tổng hợp theo kỳ bằng cách nhấn Tổng hợp theo kỳ
II. Quy định sử dụng thiết bị chung theo từng môn

II. Quy định sử dụng thiết bị chung theo từng môn

 1. Vào Hệ thống/Quy định số tiết sử dụng thiết bị, chọn cách quản lý Chỉ quản lý chung theo từng môn
 2. Khai báo số tiết sử dụng thiết bị cho từng môn học theo từng khối.
 3. Sau khi hoàn tất nhấn Lưu
 4. Trường hợp anh/chị quy định số tiết sử dụng thiết bị theo tháng thì có thể theo dõi tổng hợp theo kỳ bằng cách nhấn Tổng hợp theo kỳ
Cập nhật 27/05/2021

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Kênh hỗ trợ