1. Trang chủ
 2. Khoản thu (Mới)
 3. Bước 6: Báo cáo
 4. HS- BC07: Tình hình thu tiền và xuất hóa đơn

HS- BC07: Tình hình thu tiền và xuất hóa đơn

Mục đích

Giúp kế toán dễ dàng đối chiếu được tình hình xuất hóa đơn cho các học sinh đã thu tiền để đảm bảo không xuất thiếu, xuất sai hóa đơn.

Các bước thực hiện

 1. Vào Khoản thu\Báo cáo, tại màn hình Danh sách báo cáo, chọn Báo cáo\HS- BC07: Tình hình thu tiền và xuất hóa đơn
 2. Nhấp đúp chuột vào báo cáo cần xem trên danh sách hoặc chọn báo cáo trên danh sách, nhấn Xem.
 3. Khai báo các tham số trên báo cáo:

  • In theo: Đợt thu hoặc Thời gian thu. Chọn đợt thu/thời gian thu tương ứng.
  • Phạm vi: (Toàn trường, Khối, Lớp) in báo cáo.
  • Xem theo Mã học sinh hoặc Mã thống kê
  • Tích chọn Chỉ hiển thị lần thu có chênh lệch nếu chỉ muốn hiển thị đợt thu có chênh lệch giữa tổng số tiền đã thu với tổng số tiền trên hóa đơn để dễ dàng theo dõi.
  • Nhấn Tùy chỉnh hiển thị chữ ký để thiết lập lại phần chữ ký của báo cáo đó.
 4. Nhấn Lấy dữ liệu và kiểm tra số liệu trên báo cáo. Anh/chị có thể chọn Xuất khẩu để tải file dưới nhiều định dạng (PDF, Excel, Word).
Cập nhật 13/12/2022

Bài viết liên quan

Kênh hỗ trợ