Thi lại và xét lên lớp

Giúp giáo viên có thể nhanh chóng theo dõi được danh sách học sinh phải thi lại và xét lên lớp, nhập kết quả thi lại & rèn luyện để dựa vào đó xét lên lớp hay lưu ban cho học sinh vào cuối năm học.

Theo dõi danh sách học sinh phải thi lại và xét lên lớp theo hướng dẫn tại đây

Nhập kết quả thi lại & rèn luyện theo hướng dẫn tại đây

Xét lên lớp, lưu ban cho học sinh theo hướng dẫn tại đây.

Cập nhật 25/05/2020

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Kênh hỗ trợ