Xét lên lớp và lưu ban

Sau khi thực hiện nhập kết quả thi lại và rèn luyện cho học sinh thì giáo viên có thể nhanh chóng xét lên lớp và lưu ban

  1. Vào Học tập rèn luyện\Thi lại & xét lên lớp
  2. Tại màn hình Xét lên lớp, lưu ban nhấn Tính lại điểm trung bình, phần mềm tự động tính lại điểm trung bình môn cùng việc xét lên lớp, lưu ban cho học sinh tuy nhiên anh/chị có thể lựa chọn lại nếu cần.
  3. Nhấn Lưu.
Cập nhật 21/06/2021

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Kênh hỗ trợ