Xét lên lớp và lưu ban

Sau khi thực hiện nhập kết quả thi lại và rèn luyện cho học sinh thì giáo viên có thể nhanh chóng xét lên lớp và lưu ban

  1. Vào Học tập rèn luyện\Thi lại & xét lên lớp
  2. Tại màn hình Xét lên lớp, lưu ban nhấn Cập nhật kết quả. Phần mềm tự động cập nhật kế quả học tập, rèn luyện và kết quả xét lên lớp, lưu ban cho học sinh.
    Anh/chị có thể lựa chọn lại nếu muốn.
  3. Nhấn Lưu.
Cập nhật 05/10/2022

Bài viết liên quan

Kênh hỗ trợ