1. Trang chủ
  2. Thiết bị (Mới)
  3. Giáo viên sử dụng phân hệ thiết bị
  4. Giáo viên tiến hành mượn thiết bị, kho phòng trên phần mềm như thế nào?

Giáo viên tiến hành mượn thiết bị, kho phòng trên phần mềm như thế nào?

Mục đích: Giúp giáo viên bộ môn chủ động đăng ký mượn thiết bị, kho phòng trên phần mềm EMIS Thiết bị.

Hướng dẫn thực hiện:

Bước 1: Cán bộ thiết bị tạo tài khoản cho Giáo viên sử dụng EMIS Thiết bị

  • Để có thể tiến hành mượn thiết bị, kho phòng trên phần mềm EMIS Thiết bị, Giáo viên bộ môn của trường cần có tài khoản sử dụng.
  • Anh/chị vui lòng liên hệ Cán bộ phụ trách thiết bị/Cán bộ tin học nhà trường để được tạo tài khoảnphân quyền sử dụng tại mục Quản lý Hồ sơ, TK cán bộ.

Bước 2: Giáo viên đăng nhập tài khoản

1. Trên máy tính

Sau khi nhận được thông tin tài khoản từ Cán bộ thiết bị, giáo viên bộ môn sử dụng tài khoản này để đăng nhập vào EMIS Thiết bị theo hướng dẫn chi tiết tại đây.

2. Trên điện thoại
  • Ngoài ra, anh/chị có thể mượn thiết bị, kho phòng nhanh chóng ngay trên điện thoại của mình bằng cách tải và đăng nhập vào ứng dụng SISAP Giáo viên.
  • Tải và cài đặt ứng dụng SISAP Giáo viên theo hướng dẫn tại đây.
  • Sau khi hoàn tất cài đặt, anh/chị tiến hành đăng nhập bằng tài khoản và mật khẩu đã được cấp tại đây.

Bước 3: Đăng ký mượn thiết bị, kho phòng

Sau khi hoàn tất đăng nhập, giáo viên có thể đăng ký mượn thiết bị, kho phòng như sau:

1. Trên máy tính
2. Trên điện thoại
  • Đăng ký mượn thiết bị:
  • Đăng ký mượn kho phòng:
Cập nhật 08/09/2022

Bài viết liên quan

Kênh hỗ trợ