Hướng dẫn tải và cài đặt SISAP Giáo Viên

Hệ điều hành iOS (Trên điện thoại iPhone)

​Thầy cô thực hiện cài đặt theo các bước sau:

  1. Mở App Store, nhấn vào Tìm kiếm, nhập SISAP GIÁO VIÊN
  2. Nhấn vào biểu tượng tải để tải ứng dụng về máy.
  3. Nhấn Mở sau khi tải về hoàn tất.
  4. Thực hiện Đăng nhập để bắt đầu sử dụng ứng dụng

Hệ điều hành Android (Trên điện thoại Samsung, Xiaomi, Oppo,…)

Thực hiện cài đặt theo các bước sau:

  1. Mở CH Play, chọn vào khung tìm kiếm để gõ từ khóa SISAP GIÁO VIÊN
  2. Nhấn Install (Cài đặt).
  3. Nhấn Open (Mở)
  4. Thực hiện Đăng ký tài khoản nếu Phụ huynh chưa có tài khoản hoặc Đăng nhập vào ứng dụng nếu đã được nhà trường cung cấp tài khoản.
Cập nhật 08/09/2022

Bài viết liên quan

Kênh hỗ trợ