Muốn đổi mật khẩu thì cần làm gì?

Giáo viên thực hiện đổi mật khẩu để tăng tính bảo mật cho tài khoản của mình theo hướng dẫn sau:

  1. Chạm vào ứng dụng SISAP trên điện thoại.
  2. Vào Thiết lập, chọn Thay đổi mật khẩu.
  3. Nhập Mật khẩu cũmật khẩu mớixác nhận mật khẩu. Nhấn Hoàn thành.
Cập nhật 27/06/2022

Bài viết liên quan

Kênh hỗ trợ