1. Trang chủ
 2. SISAP
 3. SISAP - Phụ huynh
 4. Hướng dẫn sử dụng
 5. Thanh toán tiền học cho con
 6. Hướng dẫn Phụ huynh thanh toán tiền học qua ứng dụng Mobile Banking

Hướng dẫn Phụ huynh thanh toán tiền học qua ứng dụng Mobile Banking

Điều kiện:

 • Nhà trường liên kết hình thức thu hộ tiền học trên ứng dụng Mobile Banking.
 • Ứng dụng Mobile Banking phụ huynh sử dụng phù hợp Ngân hàng mà Nhà trường kiên kết.

Hướng dẫn:

Ví dụ: Nhà trường liên kết hình thức thu hộ qua ứng dụng MB Bank của Ngân hàng MB, anh chị thao tác như sau:

 1. Đăng nhập vào ứng dụng MB Bank trên điện.
 2. Chọn Thanh toán\Học phí.
 3. Nhập mã học sinh của con, ứng dụng tự động lấy lên thông tin tiền học của con
 4. Nhấn Tiếp tục, nhập mã OTP để thực hiện thanh toán tiền học.
  Lưu ý: Tùy thuộc vào Ngân hàng Nhà trường liên kết, phụ huynh tham khảo hướng dẫn chi tiết bên dưới để thao tác thanh toán tiền học cho con trên ứng dụng Mobile Banking của mình:

Cập nhật 10/05/2022

Bài viết liên quan

Kênh hỗ trợ