1. Trang chủ
 2. Muốn thanh toán tiền học qua ngân hàng Agribank thì làm thế nào?

Muốn thanh toán tiền học qua ngân hàng Agribank thì làm thế nào?

Điều kiện sử dụng

 1. Nhà trường liên kết với ngân hàng Agribank để thanh toán tiền học trực tuyến.
 2. Phụ huynh:
  • Có tài khoản ngân hàng Agribank và sử dụng internet banking/ứng dụng
   Agribank E-Mobile banking để thanh toán tiền học.
  • Có ứng dụng mobile banking của các Ngân hàng hỗ trợ chuyển khoản đến tài khoản định danh Agribank.
  • Thực hiện thanh toán tiền học tại quầy giao dịch/chi nhánh của ngân hàng Agribank.

Hướng dẫn thanh toán

 • Vui lòng xem phim hướng dẫn thanh toán bên dưới:

 • Khi nhận được thông báo thu tiền của Nhà trường, phụ huynh vui lòng lựa chọn một trong những cách sau để thanh toán các đợt thu của con:

1. Thanh toán trên ứng dụng Agribank E-Mobile banking

 • Đăng nhập vào ứng dụng Agribank E-Mobile banking của ngân hàng Agribank
 • Chọn Thanh toán hóa đơn\Nộp tiền học phí.
 • Khai báo các thông tin để thanh toán:
  • Trường học: Thu hộ học phí qua MISA.
  • Mã tra cứu: Mã học sinh của con tại trường (Phụ huynh có thể sao chép thông tin này trên ứng dụng SISAP Phụ huynh, hoặc liên hệ GVCN/Nhà trường để nhận thông tin mã học sinh của con)
 • Ứng dụng sẽ tự động lấy lên thông tin của con và các đợt thu cần đóng. Anh/chị tích chọn đợt thu muốn thanh toán và chọn Tiếp tục.
 • Nhập mã xác thực OTP được gửi về số điện thoại anh/chị để hoàn tất thanh toán.

2. Thanh toán bằng cách chuyển khoản tới tài khoản định danh

2.1 Điều kiện áp dụng:

  • Áp dụng với tất cả ngân hàng có hình thức chuyển tiền nhanh qua Napas 247.
  • Chuyển tiền tại quầy giao dịch của tất cả ngân hàng (Lưu ý: Lựa chọn hình thức chuyển tiền nhanh)

2.2 Hướng dẫn chuyển tiền:

 • Đăng nhập ứng dụng Mobile Banking/Internet banking anh/chị đang sử dụng. (Ví dụ bên dưới hướng dẫn cho Ngân hàng Cake, anh/chị thao tác tương tự với các ngân hàng khác)
 • Chọn Chuyển tiền/Chuyển tiền liên ngân hàng/Chuyển tiền 24/7.
 • Chọn chuyển đến Ngân hàng khác.
 • Tại mục Ngân hàng nhận, chọn Agribank (Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam)
 • Tại mục Số tài khoản, nhập theo cú pháp v100057 + Mã học sinh (Ví dụ: v100057HAN004900015)
  Trong đó:

  • v100057: Đầu mã định danh ngân hàng.
  • HAN004900015: Mã học sinh của con tại trường. Anh/chị vui lòng sao chép trên ứng dụng SISAP Phụ huynh; xem trên thông báo thu tiền hoặc liên hệ GVCN/Nhà trường để được gửi mã.
 • Sau khi nhập số tài khoản, ứng dụng tự động hiển thị thông tin tên người nhận theo cấu trúc: HD + Số tiền cần đóng + Tên học sinh (kèm ngày sinh).
 • Nhập chính xác số tiền cần đóng (Chính là số hiển thị tại mục STK bên trên, ví dụ HD 360000 thì số tiền cần đóng là 360.000). Chọn Tiếp tục.
 • Nhập mã OTP được gửi về điện thoại để hoàn tất thanh toán.

3. Thanh toán tại quầy/chi nhánh giao dịch Agribank

Phụ huynh đến trực tiếp chi nhánh/PGD của ngân hàng Agribank gần nhất, cung cấp mã học sinh hoặc thông tin trường/lớp/họ tên của con cho giao dịch viên để thanh toán tiền học.

Tra cứu địa chỉ Chi nhánh/PGD ngân hàng Agribank tại đây.

Cập nhật 01/04/2024

Kênh hỗ trợ