1. Trang chủ
 2. Muốn thanh toán tiền học qua ngân hàng Vietinbank thì làm thế nào?

Muốn thanh toán tiền học qua ngân hàng Vietinbank thì làm thế nào?

Điều kiện sử dụng

 1. Nhà trường liên kết với ngân hàng Vietinbank để thanh toán tiền học trực tuyến.
 2. Phụ huynh:

Thanh toán tiền học

Xem phim hướng dẫn tại đây:

Trên ứng dụng SISAP Phụ huynh, anh/chị có thể nộp nhanh các khoản thu của con:

 1. Đăng nhập vào ứng dụng SISAP, sau khi nhà trường gửi thông báo, anh/chị vào Tiền học để theo dõi thông tin các khoản thu cần phải nộp của con.
 2. Chọn Thanh toán để nộp từng khoản thu còn thiếu hoặc chạm vào Thanh toán tất cả để nộp tất cả các khoản thu.
 3. Trong danh sách các phương thức thanh toán mà nhà trường đang áp dụng, anh/chị lựa chọn phương thức thanh toán phù hợp với mình:

Thanh toán bằng cách quét mã QR

 1. Chọn phương thức thanh toán là quét Mã QR (Vietinbank).
 2. Chọn Tải mã QR về máy để lưu mã QR về máy.
 3. Sau đó phụ huynh đăng nhập vào ứng dụng Vietinbank iPay, chọn QR Pay. Chọn biểu tượng thư viện ảnh chọn ảnh mã QR để thực hiện thanh toán.
 4. Ứng dụng tự động lấy lên thông tin thanh toán tiền học của con, nhấn Tiếp tục
 5. Nhập mã OTP được gửi về điện thoại anh chị, nhấn Tiếp tục để hoàn tất việc thanh toán.
 • Sau khi thanh toán thành công, trên ứng dụng SISAP gửi thông báo xác nhận thanh toán thành công tiền học cho con.

Lưu ý:  Anh/chị cũng có thể sử dụng 1 trong các ngân hàng khác hỗ trợ thanh toán quét mã QR Code để thanh toán tiền học cho con. Danh sách các ngân hàng chấp nhận thanh toán qua VNPAY tại đây

Thanh toán qua ứng dụng Vietinbank iPay của Vietinbank

 1. Đăng nhập vào ứng dụng VietinbankiPay của ngân hàng Vietinbank
 2. Chọn Thanh toán hóa đơn\Học phí.
 3. Khai báo các thông tin về con:
  • Chọn Cấp đào tạo của con, Tỉnh/Thành phố, Quận/Huyện, Cơ sở đào tạo chính là tên trường con đang học.
  • Nhập mã học sinh/sinh viên chính là mã học sinh của con được nhà trường cấp.
 4. Ứng dụng sẽ tự động lấy lên thông tin của con và số tiền học con cần đóng.
 5. Tích chọn các khoản muốn thanh toán, nhấn Tiếp tục
 6. Nhập mã xác thực OTP được gửi về số điện thoại anh/chị, nhấn Tiếp tục để thanh toán tiền học cho con.

Lưu ý: Phụ huynh có thể đến trực tiếp chi nhánh/PGD của ngân hàng Vietinbank, cung cấp mã học sinh hoặc thông tin trường/lớp/họ tên của con để thanh toán tiền học.

Chuyển khoản bằng Mobile Banking tới Vietinbank

(Dành cho tất cả ứng dụng ngân hàng mà phụ huynh đang sử dụng với điều kiện Nhà trường áp dụng phương thức thanh toán Thu hộ qua Vietinbank)

 1. Đăng nhập vào bất kỳ ứng dụng mobile banking mà anh/chị đang sử dụng. Chọn Chuyển tiền.
 2. Chọn chuyển tiền Liên ngân hàng, chọn ngân hàng Vietinbank (Ngân hàng Công Thương Việt Nam).
 3. Khai báo các thông tin chuyển khoản:
  • Số tài khoản: Anh/chị nhập số tài khoản theo cấu trúc: Mã định danh + Mã học sinh.
   Trong đó: 

    • Mã định danh: Gồm 4 ký tự do Ngân hàng quy định với Nhà trường. Phụ huynh vui lòng liên hệ Nhà trường để nhận mã.
    • Mã học sinh: Mỗi học sinh sẽ có một mã khác nhau tại trường. Để lấy mã này, phụ huynh vui lòng liên hệ với GVCN/Nhà trường hoặc xem trên ứng dụng SISAP Phụ huynh và thông báo thu tiền.
  • Tên người nhận: Sau khi nhập số tài khoản, hệ thống sẽ tự động hiển thị thông tin tên người nhận.
  • Số tiền: Nhập đúng số tiền cần thanh toán.
  • Nội dung chuyển tiền: Nhập Tên trường – Tên học sinh – Số tiền để Nhà trường dễ dàng đối soát và ghi nhận thành công.

4. Nhấn Tiếp tục, xác nhận đóng tiền bằng cách nhập mã xác thực OTP được gửi về số điện thoại của anh/chị để hoàn tất đóng tiền học.

Cập nhật 27/07/2022

Kênh hỗ trợ