1. Trang chủ
 2. Muốn thanh toán tiền học qua ngân hàng BIDV thì làm thế nào?

Muốn thanh toán tiền học qua ngân hàng BIDV thì làm thế nào?

Điều kiện sử dụng

 1. Nhà trường liên kết sử dụng với ngân hàng BIDV để thanh toán tiền học trực tuyến.
 2. Phụ huynh

Thanh toán tiền học

Xem phim hướng dẫn tại đây

 1. Đăng nhập vào ứng dụng SISAP phụ huynh, chạm vào ảnh đại diện trên thanh menu để chuyển đến màn hình Thông tin con.
 2. Sau khi nhà trường gửi thông báo về khoản thu mới cần phải đóng thì tại màn hình Thông tin con sẽ lấy lên thông tin các khoản thu cần phải nộp của con em mình
 3. Chạm vào Nộp để nộp từng khoản thu còn thiếu hoặc chạm vào Nộp tất cả để nộp tất cả các khoản thu
 4. Phụ huynh có thể sử dụng ứng dụng BIDV Smart Banking hay quét mã QR để thanh toán tiền học online

Cách 1: Thanh toán qua ứng dụng BIDV Smart banking

 1. Đăng nhập vào ứng dụng BIDV Smart Banking. Chọn Thanh toán

2. Chọn Học phí/Lệ phí. Nhâp tên Nhà cung cấp: Cong ty co phan MISA.
Ứng dụng tự đông lấy lên Dịch vụ: Thu ho hoc phi qua SISAP
Nhập mã khách hàng chính là mã SISAP của con, nhấn Tiếp tục

3. Nhập mã OTP và nhấn Tiếp tục để thanh toán tiền học của con

Cách 2: Thanh toán tiền học bằng Mobile banking

 1. Đăng nhập vào ứng dụng mobile banking mà anh/chị đang sử dụng

2. Chọn Chuyển tiền/Chuyển tiền liên ngân hàng/Chuyển tiền 247 (STK 24/7)

3. Tại mục Đến số tài khoản/Số tài khoản thụ hưởng anh/chị nhập số tài khoản theo cấu trúc: V2MS+Mã SISAP học sinh (Ví dụ: V2MS7eg43f2x)
Trong đó:

 • V2MS:  Là đầu mã định danh ngân hàng.
 • Mã SISAP: Là mã SISAP của con tại trường, trường hợp anh/chị chưa có mã SISAP vui lòng liên hệ với GVCN, Nhà trường để lấy thông tin mã SISAP của con.

4. Tại mục Chọn Ngân hàng nhận/Ngân hàng thụ hưởng: anh/chị chọn ngân hàng BIDV (NH TMCP Dau tu va Phat trien Viet Nam)

5. Tên người thụ hưởng: Hệ thống sẽ tự động hiển thị thông tin Số tiền cần thanh toán và Tên học sinh sau khi thực hiện vấn tin số tài khoản (ví dụ: HD 563220_Chu Nhu Quynh).

6. Tại phần Số tiền/ Số tiền thanh toán: nhập đúng số tiền cần thanh toán sau chữ HD (ví dụ: 563.220 VND).

Nội dung chuyển tiền: nhập nội dung bất kỳ. Nhấn Tiếp tục, nhập mã OTP được gửi về Số điện thoại anh/chị để hoàn tất đóng tiền học.

 

Cách 3: Thanh toán tiền học bằng cách quét mã QR

Ngân hàng BIDV hỗ trợ thanh toán tiền học qua VNPAY QR. Ngoài ra, phụ huynh cũng có thể quét mã QR để thanh toán tiền học qua các ngân hàng khác có hỗ trợ thanh toán VNPAYQR. Xem danh sách các ngân hàng chấp nhận thanh toán tại đây.

 1. Chọn phương thức thanh toán là BIDV
 2. Chạm Lưu vào thư viện ảnh để lưu mã QRCODE về máy
 3. Sau đó phụ huynh mở ứng dụng BIDV Smart banking, chọn thanh toán quá VNPAY để thanh toán tiền học cho con

Trường hợp khác

 1. Phụ huynh dùng internetbanking để thanh toán tiền học. Truy cập vào cổng thông tin khách hàng cá nhân, nhập mã SISAP của con để thanh toán tiền học.
 2. Hoặc phụ huynh đến trực tiếp chi nhánh/PGD của ngân hàng BIDV, cung cấp mã SISAP hoặc thông tin trường/lớp/họ tên của con để thanh toán tiền học.
Cập nhật 23/12/2021

Bài viết này hữu ích chứ?

Kênh hỗ trợ