1. Trang chủ
 2. Muốn thanh toán tiền học qua ngân hàng Vietcombank thì làm thế nào?

Muốn thanh toán tiền học qua ngân hàng Vietcombank thì làm thế nào?

Điều kiện sử dụng

 1. Nhà trường liên kết với ngân hàng Vietcombank để thanh toán tiền học trực tuyến.
 2. Phụ huynh:

Thanh toán tiền học

Xem phim hướng dẫn tại đây

Trên ứng dụng SISAP, anh/chị có thể nộp nhanh các khoản thu của con

 1. Đăng nhập vào ứng dụng SISAP phụ huynh, chạm vào ảnh đại diện trên thanh menu để chuyển đến màn hình Thông tin con.
 2. Sau khi nhà trường gửi thông báo về khoản thu mới cần phải đóng thì tại màn hình Thông tin con sẽ lấy lên thông tin các khoản thu cần phải nộp của con em mình
 3. Chạm vào Nộp để nộp từng khoản thu còn thiếu hoặc chạm vào Nộp tất cả để nộp tất cả các khoản thu

Thanh toán bằng cách quét mã QRCODE

 • Chọn phương thức thanh toán là QRCODE
 • Chạm vào Lưu vào thư viện ảnh để lưu mã QR về máy
 • Sau đó phụ huynh mở ứng dụng mobile banking của các ngân hàng có tích hợp thanh toán bằng phương thức quét mã QRCODE để thực hiện thanh toán tiền học cho con.
 • Phụ huynh thanh toán tiền học cho con qua ứng dụng của các ngân hàng khác có hỗ trợ thanh toán qua VNPAY QR

Thanh toán qua ứng dụng VCB Digibank của Vietcombank

 • Chọn phương thức thanh toán là Vietcombank
 • Ứng dụng tự động chuyển tới app của ngân hàng Vietcombank
  Lưu ý: Trong trường hợp điện thoại của anh/chị chưa có app của ngân hàng Vietcombank thì sẽ được tự động chuyển tới chợ ứng dụng để anh/chị có thể thực hiện tải về máy
 • Đăng nhập vào ứng dụng của ngân hàng Vietcombank, ứng dụng tự động lấy lên thông tin thanh toán
 • Kiểm tra lại thông tin cần thanh toán tiền học cho con, nhấn Xác nhận

 • Nhập Mã xác thực và thực hiện thanh toán tiền học cho con

Thanh toán trên ứng dụng VCB Digibank của Vietcombank

 1. Đăng nhập vào ứng dụng VCB Digibank của Vietcombank
 2. Chọn Thanh toán học phí
 3. Nhập thông tin giao dịch:
  Tên trường: tên trường con đang học
  Mã khách hàng: Mã sisap của con
  Nhấn Tiếp tục
 4. Kiểm tra lại thông tin tiền học, nhấn Xác nhận
 5. Nhập mã OTP được gửi về số điện thoại anh/chị, nhấn Xác nhận để thanh toán

Trường hợp khác

 1. Phụ huynh dùng internetbanking để thanh toán tiền học. Truy cập vào cổng thông tin khách hàng cá nhân, nhập mã SISAP của con để thanh toán tiền học.
 2. Hoặc phụ huynh đến trực tiếp chi nhánh/PGD của ngân hàng Vietcombank, cung cấp mã SISAP hoặc thông tin trường/lớp/họ tên của con để thanh toán tiền học.

 

Cập nhật 18/08/2021

Bài viết này hữu ích chứ?

Kênh hỗ trợ